Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2004-01-21 14:14:17 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 20 stycznia 2004 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 20 stycznia 2004 roku Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627) podaje się do publicznej wiadomości, że decyzja z dnia 19 stycznia 2004 o pozwoleniu na budowę na terenie powiatu pińczowskiego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pęczelice-Gacki w miejscowościach: Zagość Stara, Nowa Zagość, Wola Zagojska Dolna, Leszcze oraz stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z przyłączem do Zakładów Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” w Leszczach wydana dla Przedsiębiorstwa Finansowo – Konsultingowego „GASKON” S.A. w Warszawie, Al.Jerozolimskie nr 7 została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środo-wisku i jego ochronie.

Zobacz również: