Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/26/11/2013)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 7.01.2014 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/26/11/2013 – zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie ukazało się w BZP 2919 - 2014; data zamieszczenia: 7.01.2014 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę na pakiet nr 2 dnia 17.12.2013 r. na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej z Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków. Zamawiający zawarł umowę na pakiet nr 3 dnia 17.12.2013 r. na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej z Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1245
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-11-29 10:43:11
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-11-29 10:56:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu