UCHWAŁA NR VII/31/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR VII/31/2003

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2003 roku

Na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami)
i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu – uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2003 roku.

§ 2

Plany pracy określone w § 1 stanowią załączniki od nr 1 – 6 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2003 roku.

 

 PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1492

Wprowadził(a) do systemu: Wioleta Usnarska, data: 2004-07-08 13:18:32
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:28:05
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:28:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony