Zawiadomienie

2018-05-07 10:26:15 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Pana Wojciecha Stanka, zam. Marianów 13  o wydanie pozwolenia na rozbudowę istniejącej obory w obsadzie 55DJP do obsady 80 DJP - chów bydła oraz budowę zbiornika na gnojówkę, o pojemności 150m w Marianowie, na działkach nr ewid. 33 i 34.

Zobacz również: