11.12.2017

2017-12-11 08:27:25 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

     

RLiO.VII.6341.23.2017                                                                                                                                                        Pińczów 11.12.2017

 

 

                                                                                                                                  D E C Y Z J A

 

        Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt  3, art.123 ust.2, art. 127 ust 5, art.  128,  art. 135 ust.4 oraz art. 140 ust.1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne / j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1121/ oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 26-602 Kielce, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z „Rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów- Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km –Budowa obwodnicy Pińczowa/”.

 

o r z e k a m

 

I.                     Udzielam Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce,  pozwolenia wodnoprawnego na:


1.        odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni  projektowanej obwodnicy oraz przebudowywanych dróg wojewódzkich 766 i 767 do ziemi ( rowy trawiaste) wylotami:

 

Lp

Nr wylotu

Nazwa odbiornika

Współrzędne wylotu

Rzędna wylotu

Wylot wymiar

1

W-1

dz. 78/2
m. Pińczów obr 02

rów umocniony R_1_766

N 50°30´13,4´´

E 20°33´11,7´´

256,18

Ø 400 mm, wylot z kanalizacji deszczowej zamkniętej

2

W-2

dz. 182/1,

m. Włochy

ziemia poprzez rów trawiasty wzdłuż drogi 766

N 50°32´16,1´´

E 20°32´16,1´´

 

222,91

 rowem przydrożnym, szerokość w dnie 0,4 m

3

W-3

dz. 182/1,

m. Włochy

ziemia poprzez rów trawiasty wzdłuż drogi 766

N 50°32´15,9´´

E 20°32´16,8´´

222,90

 rowem przydrożnym, szerokość w dnie 0,4 m

4

W-4

dz. 73/3,

m. Pińczów obr. 03

ziemia poprzez rów trawiasty wzdłuż drogi 97 KDL

N 50°31´50,6´´

E 20°32´43,3´´

247,53

Ø 300 mm, wylot z separatora

5

W-5

dz. 301/3,

m. Pińczów obr 08

ziemia poprzez ciek bez nazwy wzdłuż ul. Wyszyńskiego

N 50°30´55,3´´

E 20°33´08,0´´

213,90

Ø 600 mm, wylot z kanalizacji deszczowej zamkniętej

6

W-7

dz. 1,

m. Pińczów obr 16

ziemia poprzez rów trawiasty R_3

N 50°30´18,4´´

E 20°33´03,6´´

185,50

Ø 1000 mm, wylot z kanalizacji deszczowej zamkniętej

7

W-9

dz. 120,

m. Pińczów obr.10

ziemia poprzez rów trawiasty wzdłuż drogi 767

N 50°29´44,9´´

E 20°33´54,3´´

188,32

Ø 310 mm, wylot z kanalizacji deszczowej zamkniętej

8

W-10

dz. 236,

m. Pasturka

ziemia poprzez rów trawiasty wzdłuż drogi 007OT

N 50°29´44,9´´

E 20°33´54,3´´

188,14

Ø 600 mm, wylot z kanalizacji deszczowej zamkniętej

9

W-11

dz. 116/2,

m. Pińczów obr. 09

ziemia poprzez rów trawiasty R_5_O

N 50°30´20,2´´

E 20°33´05,4´´

187,04

Ø 200 mm, wylot z kratki wpustowej

10

W-12

dz. 115,

m. Pińczów obr 09

ziemia poprzez rów trawiasty R_5_O

N 50°30´20,1´´

E 20°33´04,4´´

187,04

Ø 200 mm, wylot z kratki wpustowej

11

W-13

dz. 117,

m. Pińczów obr 09

ziemia poprzez rów trawiasty R_3_O

N 50°30´19,6´´

E 20°33´06,3´´

187,04

Ø 200 mm, wylot z kratki wpustowej

12

W-14

dz. 118,

m. Pińczów obr 09

ziemia poprzez rów trawiasty R_3_O

N 50°30´18,9´´

E 20°33´06,2´´

187,04

Ø 200 mm, wylot z kratki wpustowej

 

w ilości:

Oznaczenie wylotu

Powierzchnia zlewni zredukowanej

Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych [m3]

 

Fzr

Qmax/h

Qśr/d

Qmax/rok

 

[ha]

[m3/h]

[m3/d]

[m3/rok]

W-1

0,200

78,51

3,98

1451,4

W-2

0,847

234,67

11,89

4338,5

W-3

1,432

393,44

24,72

9024,7

W-4

1,386

384,76

23,93

8732,81

W-5

3,821

1392,56

65,96

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.1.2019 - 2019-04-24 14:59:44

  • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów na terenie obrębu 260804_5.0032 Szarbków jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski - 2019-04-24 08:18:53
  • zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjjnej położonej na terenie obrębu Sudół jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski - 2019-04-23 14:16:43
  • zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 316 położonej na terenie obrębu Sadek jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski - 2019-04-18 14:40:00
  • zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości ozaczonej w ewidencji gruntów numerem: 87 położonej na terenie obrębu Jastrzębniki jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski - 2019-04-11 10:47:01
  • Zawiadomienie o gotowości do wydania decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębu 260804_5.0009 Chruścice jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski - 2019-04-10 09:37:40
  • Zawiadomienie o gotowości do wydania decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębu 260804_5.0032 Szarbków jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski - 2019-04-10 09:36:19
  • Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych na terenie obrębu Wrocieryż jednostka ewidencyjna Michałów - 2019-03-29 15:01:43
  • Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych na terenie obrębu Tur Dolny jednostka ewidencyjna Michałów - 2019-03-29 15:00:06
  • Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Jelcza Wielka jednostka ewidencyjna Michałów - 2019-03-29 14:56:26
  • Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności