Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a - Agnieszka i Andrzej Gaweł

2016-11-22 08:41:00 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.19.2016 dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie, obręb 04, działka nr ewid. 192/6

W dniu 16 listopada 2016 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie PP.Agnieszki i Andrzeja Gawłów, zam.w Pińczowie przy ul. 3 maja 22/12, dotyczące zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie, na obrębie 04, na działce nr ewid. 192/6 .............................................. dniu 17 grudnia 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: