Zgłoszenie budowy z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.29.2021 - P. Robert Niewada

2021-07-15 15:17:29 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 14 lipca 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Roberta Niewady, zam. w Pińczowie przy ul. Floriańskiej 12, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie przy ul. Floriańskiej 12,  na działce nr ewid.158, obr.05 .

...................................................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanych robót. 

Zobacz również: