Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wersja do druku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Tadeusz Kawiorski

tel. (041) 357 6001 w. 400

 

Powiatowy Inspektor działa na terenie całego powiatu wykonując zadania ściśle określone ustawą tj. Prawo Budowlane, a w szczególności:

Kontrola obiektów w budowie, kierowników zakresie przestrzegania prawa budowlanego przez inwestorów, kierowników budów, inspektorów nadzoru i projektantów,

Kontrola obiektów wybudowanych i użytkowanych w zakresie utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym oraz użytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

Sprawdzanie stanu technicznego obiektów i nie dopuszczenie do katastrofy budowlanej,

Współudział w kontrolach i inspekcjach innych organów kontrolnych takich jak: inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Handlowa,

Zabezpieczenie katastrof budowlanych.Podstawowym zadaniem Inspektoratu związanym z obsługą petenta jest przyjmowanie wniosków i skarg z zakresu przestrzegania przez inwestorów przepisów Prawa Budowlanego, a w szczególności przestrzeganie art. 5 dotyczącego budowy, użytkowania i utrzymania obiektu zgodnie z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.Do zadań Inspektora Nadzoru Budowlanego należy również wyjaśnianie spraw interesantom z zakresu nadzoru budowlanego, podejmowaniu decyzji i postanowień doprowadzających obiekty do zgodności z przepisami prawa budowlanego.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 23729

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2003-06-24 11:18:23
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2003-07-01 09:45:42
Ostatnia zmiana: Monika Strojna, data: 2024-06-12 08:23:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony