Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-04-15 10:26:12
Wygasł: 2019-05-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu chirurgii/ortopedii (procedura H21, H22,H32, H52, H53, H55, A26, H83, H84, A22 możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ) w Oddziale Chirurgii Ogólnej Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nr sprawy: ZOZ/KO/2/04/2019

Opublikowany: 2019-03-29 08:34:33
Wygasł: 2019-04-30

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28–400 Pińczów ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej. NR SPRAWY ZOZ/ZP/1/03/2019.

Opublikowany: 2019-03-28 08:46:20
Wygasł: 2019-04-30

ZAPYTANIE OFERTOWE ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch aparatów EKG. Kod CPV: 33123200-0 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. (Dz.U.2018.1986 ze zm.). Nr sprawy: ZOZ/ZO/2/03/2019

Opublikowany: 2019-03-14 07:57:55
Wygasł: 2019-04-16

Digitalizacja i opis metadanych dokumentacji PZGIK dla powiatu pińczowskiego wraz z uporządkowaniem bazdanych w systemie Ośrodek FB Op

Opublikowany: 2019-03-05 00:35:42
Wygasł: 2019-04-14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 5 marca 2019r. Dotyczy: wyłonienia przewoźnika / wykonawcy transportu grupy młodzieży wraz z opiekunami do Bilston , Rimini i Malagi do projektu „Europejskie praktyki zawodowe” 2018-1-PL01-KA102-049448 realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

Opublikowany: 2019-03-04 12:19:20
Wygasł: 2019-04-30

Zapytanie ofertowe Nr sprawy: ZOZ/ZO/1/03/2019 Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę nici chirurgicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2018.1986 ze zm.).

Opublikowany: 2019-03-01 09:04:01
Wygasł: 2019-04-03

Dostawa baz danych BDOT i GESUT dla jednostki ewidencyjnej: 260801_5.Działoszyce – obszar wiejski (36 obrębów) 260801_4 Działoszyce

Opublikowany: 2019-02-28 09:09:57
Wygasł: 2019-12-31

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 zleconych przez Powiat Pińczowski w zakresie Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Opublikowany: 2019-02-18 12:34:42
Wygasł: 2019-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w pracowni szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej w Pracowni RTG i USG - wykonywanie procedury opisywania zdjęć RTG i USG dla pacjentów

Opublikowany: 2019-02-07 11:31:07
Wygasł: 2019-03-13

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego zgodnie RozporządzeniemMinistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Opublikowany: 2019-01-28 11:50:13
Wygasł: 2019-03-01

Digitalizacja i opis metadanych dokumentacji PZGIK dla powiatu pińczowskiego wraz z uporządkowaniem baz danych w systemie Ośrodek FB

Opublikowany: 2018-12-17 15:00:41
Wygasł: 2018-12-27

Dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie: zadanie - SPRZĘT KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM

Opublikowany: 2018-12-10 10:49:12
Wygasł: 2018-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne: dyżury udzielane w charakterze pielęgniarki w Oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wewnętrznym, Chirurgicznym ZOZ w Pińczowie. ZOZ/KO/4/12/2018

Opublikowany: 2018-12-10 10:49:02
Wygasł: 2018-12-31

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Chirurgiczny - Oddział Wewnętrzny nr sprawy: ZOZ/KO/3/12/2018

Opublikowany: 2018-12-07 14:13:12
Wygasł: 2018-12-20

Zapytanie ofertowe Starosty Pińczowskiego z dnia 05.12.2018 r. na dostawę tablic rejestracyjnych

Opublikowany: 2018-12-05 09:44:32
Wygasł: 2018-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego chemii profesjonalnej o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). Nr sprawy: ZOZ/ZO/14/12/2018

Opublikowany: 2018-12-04 09:55:42
Wygasł: 2018-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego środków czystości o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). Nr sprawy: ZOZ/ZO/13/12/2018

Opublikowany: 2018-11-23 12:25:36
Wygasł: 2018-12-03

Dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie.

Opublikowany: 2018-11-23 09:53:41
Wygasł: 2018-12-04

Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie - pracownie.

Opublikowany: 2018-11-23 08:46:44
Wygasł: 2018-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. ZOZ/ZP/13/11/2018


znalezionych: 1199 na 60 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>