Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-07-07 09:09:06
Wygasł: 2016-09-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii.

Opublikowany: 2016-06-02 09:35:37
Wygasł: 2016-07-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów/poradni/pracowni/ZOL szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Chirurgiczny - Oddział Neonatologiczny - Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Oddział Wewnętrzny - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Poradnia Chirurgiczna - Poradnia Diabetologiczna - Poradnia Ortopedyczna - konsultacje laryngologiczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Medycyny Pracy - konsultacje neurologiczne w oddziałach szpitalnych, Poradni Medycyny Pracy - konsultacje okulistyczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Medycyny Pracy - konsultacje dermatologiczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym - wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej w Pracowni RTG i USG nr sprawy: ZOZ/KO/4/06/2016

Opublikowany: 2016-05-23 13:03:38
Wygasł: 2016-06-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na Roboty budowlane ,,WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT elektrycznych w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego I w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22". (numer sprawy ZOZ/ZP/5/05/2016)

Opublikowany: 2016-04-11 11:02:20
Wygasł: 2016-05-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę i montaż kompletnego zestawu endoskopowego (videogastroskop, videokolonoskop, myjnia endoskopowa, ssak endoskopowy, procesor wizyjny, źródło światła, monitor medyczny) dla pracowni endoskopowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. nr sprawy: ZOZ/ZP/4/04/2016

Opublikowany: 2016-04-04 13:13:46
Wygasł: 2016-05-31

Dyrektor ZOZ w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) na usługę „Grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników” Znak: ZOZ/ZP/3/04/2016

Opublikowany: 2016-03-22 08:44:46
Wygasł: 2016-04-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę videogastroskopu i videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie nr sprawy: ZOZ/ZP/2/03/2016

Opublikowany: 2016-01-29 11:18:54
Wygasł: 2016-04-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2016)

Opublikowany: 2016-01-25 12:13:25
Wygasł: 2016-02-25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany: 2016-01-11 10:41:46
Wygasł: 2016-03-31

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań patomorfologicznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia. nr sprawy: ZOZ/KO/3/01/2016

Opublikowany: 2016-01-11 10:33:25
Wygasł: 2016-02-29

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na – świadczenie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego. nr sprawy: ZOZ/KO/2/01/2016

Opublikowany: 2016-01-11 10:23:37
Wygasł: 2016-02-29

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia. nr sprawy: ZOZ/KO/1/01/2016

Opublikowany: 2015-12-30 11:25:04
Wygasł: 2016-01-20

POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) na bankową obsługę budżetu Powiatu Pińczowskiego

Opublikowany: 2015-12-23 13:27:22
Wygasł: 2016-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZOZ w Pińczowie. nr sprawy: ZOZ/KO/3/12/2015

Opublikowany: 2015-12-14 09:29:16
Wygasł: 2016-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/14/12/2015)

Opublikowany: 2015-12-10 11:07:17
Wygasł: 2015-12-22

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów opatrunkowych (numer sprawy ZOZ/ZP/13/12/2015)

Opublikowany: 2015-12-03 13:56:20
Wygasł: 2015-12-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany: 2015-11-26 12:17:17
Wygasł: 2015-12-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/12/11/2015)

Opublikowany: 2015-11-23 15:16:56
Wygasł: 2015-12-02

POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 roku , poz. 907 z późn .zm.) na koszty udzielenia kredytu długoterminowego

Opublikowany: 2015-11-16 14:22:14
Wygasł: 2015-12-14

ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dokumenty

Opublikowany: 2015-11-16 12:17:09
Wygasł: 2015-12-14

ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego


znalezionych: 1061 na 54 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>