Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-10-16 14:36:14
Wygasł: 2019-10-22

Świadczenie usługi przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji Projektu „Uwierz w siebie-pomocna dłoń”

Opublikowany: 2019-10-15 14:24:40
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/ZP/4/10/2019. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG oraz aparatu śródoperacyjnego z ramieniem C dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2019-10-10 14:04:58
Wygasł: 2019-11-30

ZOZ/ZP/5/10/2019. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Modernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

Opublikowany: 2019-10-08 13:42:36
Wygasł: 2019-11-30

ZOZ/KO/10/10/2019 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii.

Opublikowany: 2019-10-03 09:51:33
Wygasł: 2019-10-17

POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 roku , poz. 1843) na koszty udzielenia kredytu długoterminowego. UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert oraz wpłaty wadium

Opublikowany: 2019-09-30 08:43:39
Wygasł: 2019-10-31

ZOZ/ZP/3/09/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2019-09-16 08:10:39
Wygasł: 2019-10-31

nr sprawy: ZOZ/KO/9/09/2019 OGŁOSZENIE 1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 ze zm.). 2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr sprawy: ZOZ/KO/9/09/2019 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM (z późn. zm.) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Opublikowany: 2019-09-16 07:59:20
Wygasł: 2019-10-31

nr sprawy: ZOZ/KO/8/09/2019 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Wewnętrzny - Poradnia Diabetologiczna

Opublikowany: 2019-08-29 14:20:19
Wygasł: 2019-09-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii. ZOZ/KO/7/09/2019

Opublikowany: 2019-07-19 18:09:02
Wygasł: 2019-08-21

Zakup gazu

Opublikowany: 2019-07-15 11:44:42
Wygasł: 2019-07-23

Monitoring przebiegu, nadzór techniczny i kontrola prac związanych z wykonaniem dla powiatu pińczowskiego

Opublikowany: 2019-07-12 14:02:27
Wygasł: 2019-07-22

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu "Uwierz w siebie-pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-07-12 07:25:03
Wygasł: 2019-08-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Chirurgiczny nr sprawy: ZOZ/KO/6/07/2019

Opublikowany: 2019-07-11 10:27:57
Wygasł: 2019-08-31

ZAPYTANIE OFERTOWE ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE zaprasza do składania ofert na zakup i dostawa aparatu do biostymulacji laserowej. Nr sprawy: ZOZ/ZO/8/07/2019

Opublikowany: 2019-06-28 14:27:09
Wygasł: 2019-07-15

Monitoring przebiegu, nadzór techniczny i kontrola prac związanych z wykonaniem dla powiatu pińczowskiego

Opublikowany: 2019-06-28 09:38:38
Wygasł: 2019-07-08

Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego i ewentualnej wymianie zniszczonych elementów dachu (z zachowaniem jego formy i geometrii).

Opublikowany: 2019-06-27 10:30:17
Wygasł: 2019-07-31

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii. ZOZ/KO/5/06/2019

Opublikowany: 2019-06-27 09:23:06
Wygasł: 2019-07-31

Zapytanie ofertowe Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2018.1986 ze zm.).Nr sprawy: ZOZ/ZO/7/06/2019

Opublikowany: 2019-06-12 10:55:06
Wygasł: 2019-06-27

Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego i ewentualnej wymianie zniszczonych elementów dachu (z zachowaniem jego formy i geometrii).

Opublikowany: 2019-06-07 13:16:12
Wygasł: 2019-07-10

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i bud.


znalezionych: 1199 na 60 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>