Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-08-31 08:09:03
Wygasł: 2016-09-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/9/08/2016)

Opublikowany: 2016-08-04 13:02:34
Wygasł: 2016-08-31

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Nr telefonu/ fax: (0 41) 35 730-31/ (0 41) 35 724-91) e-mail: zoz5@o2.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00. II. Przedmiot ZaMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany części stolarki okiennej w pawilonie łóżkowym budynku szpitala powiatowego w Pińczowie. CPV-45215140 -0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. (Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Opublikowany: 2016-07-29 13:10:35
Wygasł: 2016-08-09

Sporządzenie audytów efektywnosci energetycznej dla obiektów: 1. Liceum Ogólnoksztące w Pińczowie, 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie 3. Budynek powiatowy w Pińczowie, 4. Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie.

Opublikowany: 2016-07-27 12:46:28
Wygasł: 2016-09-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawę Respiratora stacjonarnego dla dorosłych. nr sprawy: ZOZ/ZP/8/07/2016

Opublikowany: 2016-07-25 13:08:31
Wygasł: 2016-09-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zapraszado składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii. ZOZ/KO/6/07/2016

Opublikowany: 2016-07-20 11:04:08
Wygasł: 2016-09-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na Roboty budowlane ,,wykonanie remontu podłóg na salach chorych i korytarzu na I piętrze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego". (numer sprawy ZOZ/ZP/7/07/2016)

Opublikowany: 2016-07-14 08:42:33
Wygasł: 2016-08-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawę zestawu narzędzi laparoskopowych wielokrotnego użytku dla bloku operacyjnego szpitala powiatowego w Pińczowie. nr sprawy: ZOZ/ZP/6/07/2016

Opublikowany: 2016-07-07 09:09:06
Wygasł: 2016-09-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii.

Opublikowany: 2016-06-02 09:35:37
Wygasł: 2016-07-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów/poradni/pracowni/ZOL szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Chirurgiczny - Oddział Neonatologiczny - Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Oddział Wewnętrzny - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Poradnia Chirurgiczna - Poradnia Diabetologiczna - Poradnia Ortopedyczna - konsultacje laryngologiczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Medycyny Pracy - konsultacje neurologiczne w oddziałach szpitalnych, Poradni Medycyny Pracy - konsultacje okulistyczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Medycyny Pracy - konsultacje dermatologiczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym - wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej w Pracowni RTG i USG nr sprawy: ZOZ/KO/4/06/2016

Opublikowany: 2016-05-23 13:03:38
Wygasł: 2016-06-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na Roboty budowlane ,,WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT elektrycznych w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego I w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22". (numer sprawy ZOZ/ZP/5/05/2016)

Opublikowany: 2016-04-11 11:02:20
Wygasł: 2016-05-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę i montaż kompletnego zestawu endoskopowego (videogastroskop, videokolonoskop, myjnia endoskopowa, ssak endoskopowy, procesor wizyjny, źródło światła, monitor medyczny) dla pracowni endoskopowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. nr sprawy: ZOZ/ZP/4/04/2016

Opublikowany: 2016-04-04 13:13:46
Wygasł: 2016-05-31

Dyrektor ZOZ w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) na usługę „Grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników” Znak: ZOZ/ZP/3/04/2016

Opublikowany: 2016-03-22 08:44:46
Wygasł: 2016-04-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę videogastroskopu i videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie nr sprawy: ZOZ/ZP/2/03/2016

Opublikowany: 2016-01-29 11:18:54
Wygasł: 2016-04-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2016)

Opublikowany: 2016-01-25 12:13:25
Wygasł: 2016-02-25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany: 2016-01-11 10:41:46
Wygasł: 2016-03-31

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań patomorfologicznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia. nr sprawy: ZOZ/KO/3/01/2016

Opublikowany: 2016-01-11 10:33:25
Wygasł: 2016-02-29

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na – świadczenie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego. nr sprawy: ZOZ/KO/2/01/2016

Opublikowany: 2016-01-11 10:23:37
Wygasł: 2016-02-29

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia. nr sprawy: ZOZ/KO/1/01/2016

Opublikowany: 2015-12-30 11:25:04
Wygasł: 2016-01-20

POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) na bankową obsługę budżetu Powiatu Pińczowskiego

Opublikowany: 2015-12-23 13:27:22
Wygasł: 2016-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZOZ w Pińczowie. nr sprawy: ZOZ/KO/3/12/2015


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>