Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-04-10 09:27:13
Wygasł: 2017-05-05

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Opublikowany: 2017-04-06 22:16:28
Wygasł: 2017-04-18

Wykonanie opracowania „Program funkcjonalno–użytkowy na potrzeby wykonania instalacji fotowoltaicznej, celem zwiększenia efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”.

Opublikowany: 2017-02-08 10:38:46
Wygasł: 2017-02-28

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań patomorfologicznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia. nr sprawy: ZOZ/KO/2/02/2017

Opublikowany: 2017-02-08 10:20:27
Wygasł: 2017-02-28

OGŁOSZENIE nr sprawy: ZOZ/KO/1/02/2017 Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na – świadczenie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego.

Opublikowany: 2017-01-25 12:19:01
Wygasł: 2017-04-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/2/01/2017)

Opublikowany: 2017-01-05 09:23:07
Wygasł: 2017-02-28

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2017)

Opublikowany: 2016-12-22 13:41:44
Wygasł: 2017-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" (numer sprawy ZOZ/ZP/13/12/2016)

Opublikowany: 2016-12-21 07:57:32
Wygasł: 2017-01-01

Wyniki Postępowania o zamówienie publiczne - Zaproszenie do składani ofert na wykonanie opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii"

Opublikowany: 2016-12-12 12:10:53
Wygasł: 2016-12-16

Zaproszenie do składani ofert na wykonanie opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii"

Opublikowany: 2016-12-09 10:47:27
Wygasł: 2016-12-22

Zapytanie ofertowe Starosty Pińczowskiego z dnia 07.12.2016 r. w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na dostawę tablic rejestracyjnych na rok 2017

Opublikowany: 2016-12-06 10:04:45
Wygasł: 2017-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych (numer sprawy ZOZ/ZP/12/12/2016)

Opublikowany: 2016-12-05 10:32:26
Wygasł: 2017-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/11/12/2016)

Opublikowany: 2016-11-15 08:31:29
Wygasł: 2016-12-31

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Przedmiot ZaMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest UDZIELENIe POŻYCZKI/KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,00 ZŁOTYCH.

Opublikowany: 2016-11-10 11:59:07
Wygasł: 2016-12-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/10/11/2016)

Opublikowany: 2016-10-24 13:30:12
Wygasł: 2016-11-03

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Opublikowany: 2016-10-19 11:44:25
Wygasł: 2016-11-30

ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot ZaMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Respiratora stacjonarnego dla dorosłych. ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Nr telefonu/ fax: (0 41) 35 730-31/ (0 41) 35 724-91) e-mail: zoz5@o2.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00.

Opublikowany: 2016-10-14 13:56:33
Wygasł: 2016-10-24

Zaproszenie do składania ofert na "Zakup nowości wydawniczych"

Opublikowany: 2016-10-06 10:20:25
Wygasł: 2016-10-12

Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla obiektów warsztatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2016-09-30 12:06:10
Wygasł: 2016-10-11

Zaproszenie do składania ofert na "Zakup nowości wydawniczych"

Opublikowany: 2016-09-28 09:23:29
Wygasł: 2016-10-10

Wykonanie opracowania Studium Wykonalnosci Inwestycji dla projektu pn. "Zwiększenie jakosci i efektywnosci kształcenia ogólnokształcacego i zawodowego w szkołach LO i ZSZ, prowadzonych przez Powiat Pińczowski"


znalezionych: 1054 na 53 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>