Archiwum przetargów

Opublikowany: 2011-11-22 12:46:15
Wygasł: 2011-12-30

Ogłaszenie o udzieleniu zamówienia przetarg o wartości powyżej 14 000 euro na zakup i dostawę 3 sztuk pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej i 2 kardiomonitorów z pulsoksymetrem, kapnografem i inwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi CPV: (CPV 33.10.00.00-1), (numer sprawy ZOZ/ZP/17/10/2011) Ogłoszenie ukazało się w BZP 304641-2011 W DNIU 22.11.2011r.

Opublikowany: 2011-11-21 13:15:32
Wygasł: 2011-12-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg o wartości poniżej 193 000 euro na Ubezpieczenie określone w art. 25 ust 1. pkt 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654). ZOZ/ZP/21/11/2011

Opublikowany: 2011-11-21 12:54:14
Wygasł: 2011-12-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg o wartości poniżej 193 000 euro na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PINCZOWIE. ZOZ/ZP/20/11/2011.

Opublikowany: 2011-11-21 11:16:24
Wygasł: 2011-12-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Unieważnia przetarg o wartości poniżej 193 000 euro na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PIŃCZOWIE. ZOZ/ZP/18/11/2011.

Opublikowany: 2011-11-16 12:56:27
Wygasł: 2011-12-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Unieważnia przetarg o wartości poniżej 193 000 euro na Ubezpieczenie określone w art. 25 ust 1. pkt 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654). nr sprawy: ZOZ/ZP/19/11/2011.

Opublikowany: 2011-11-16 11:42:48
Wygasł: 2011-12-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów nr sprawy: ZOZ 8-112/97/2011 Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2011-11-15 14:43:53
Wygasł: 2011-12-30

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/10/2011- ZAKUP I DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ. ZOZ w Pińczowie

Opublikowany: 2011-11-15 11:28:00
Wygasł: 2011-12-30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dot. przetargu o wartości poniżej 193 000 euro na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PIŃCZOWIE. ZOZ/ZP/18/11/2011. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP 296715-2011 z dnia 15.11.2011

Opublikowany: 2011-11-14 13:35:45
Wygasł: 2011-12-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na zakup i dostawę 3 sztuk pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej i 2 kardiomonitorów z pulsoksymetrem, kapnografem i inwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.ZOZ/ZP/17/10/2011

Opublikowany: 2011-11-09 14:52:46
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi.MODYFIKACJA SIWZ .Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2011- zakup i dostawa 3 sztuk pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej i 2 kardiomonitorów z pulsoksymetrem, kapnografem i inwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi. ZOZ w Pińczowie

Opublikowany: 2011-11-09 14:52:42
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2011- zakup i dostawa 3 sztuk pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej i 2 kardiomonitorów z pulsoksymetrem, kapnografem i inwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi. ZOZ w Pińczowie

Opublikowany: 2011-11-09 14:52:38
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2011- zakup i dostawa 3 sztuk pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej i 2 kardiomonitorów z pulsoksymetrem, kapnografem i inwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi. ZOZ w Pińczowie

Opublikowany: 2011-11-08 13:25:03
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2011- zakup i dostawa 3 sztuk pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej i 2 kardiomonitorów z pulsoksymetrem, kapnografem i inwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi. ZOZ w Pińczowie

Opublikowany: 2011-11-08 13:02:56
Wygasł: 2011-12-30

Ogłoszenie o przetargu poniżej kwoty 193 000 euro na Ubezpieczenie określone w art. 25 ust 1. pkt 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654). ZOZ/ZP/19/11/2011.

Opublikowany: 2011-11-08 11:33:56
Wygasł: 2011-12-30

Ogłoszenie o przetargu poniżej kwoty 193 000 euro na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PINCZOWIE. ZOZ/ZP/18/11/2011.

Opublikowany: 2011-11-07 08:24:09
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/10/2011- ZAKUP I DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ

Opublikowany: 2011-11-03 14:02:26
Wygasł: 2011-12-30

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/10/2011- ZAKUP I DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ. ZOZ Pińczów

Opublikowany: 2011-11-03 13:40:30
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2011- zakup i dostawa 3 sztuk pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej i 2 kardiomonitorów z pulsoksymetrem, kapnografem i inwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi. ZOZ Pińczów

Opublikowany: 2011-11-02 13:55:16
Wygasł: 2011-12-30

przetarg o wartości powyżej 14 000 euro na zakup i dostawę 3 sztuk pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej i 2 kardiomonitorów z pulsoksymetrem, kapnografem i inwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi CPV: (CPV 33.10.00.00-1), (numer sprawy ZOZ/ZP/17/10/2011) Ogłoszenie ukazało się w BZP 361068-2011 W DNIU 02.11.2011r.

Opublikowany: 2011-10-31 13:18:36
Wygasł: 2011-12-30

zapytania i odpowiedzi. MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/10/2011- ZAKUP I DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ. ZOZ w Pińczowie


znalezionych: 994 na 50 stronach
<<< poprzednia -   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   - następna >>>