Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-01-31 07:54:24
Wygasł: 2012-02-29

Zapytania i odpowiedzi. Modyfikacja załącznika nr 3 do SIWZ (projekt umowy). Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/3/01/2012- ZAKUP I DOSTAWY ANTYBIOTYKÓW

Opublikowany: 2012-01-30 10:35:31
Wygasł: 2012-02-29

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów nr sprawy: ZOZ 8-112/2/2012 Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziału szpitalnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Okulistyczny Jednego Dnia

Opublikowany: 2012-01-26 11:38:29
Wygasł: 2012-02-29

Pińczów dn. 26.01.2012 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy antybiotyków (numer sprawy ZOZ/ZP/3/01/2012) Ogłoszenie ukazało się w BZP 22725-2012 W DNIU 26.01.2012 r.

Opublikowany: 2012-01-26 10:52:45
Wygasł: 2012-02-29

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych (numer sprawy ZOZ/ZP/2/01/2012) Ogłoszenie ukazało się w BZP 22641-2012 W DNIU 26.01.2012 r.

Opublikowany: 2012-01-23 13:57:26
Wygasł: 2012-02-23

Wykonanie stanu wykończeniowego hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie.

Opublikowany: 2012-01-19 12:40:24
Wygasł: 2012-02-15

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na świadczenie kompleksowych usług pralniczych Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/1/01/2012 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na świadczenie kompleksowych usług pralniczych.

Opublikowany: 2012-01-13 09:34:16
Wygasł: 2012-01-31

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie kompleksowych usług pralniczych (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2012) Ogłoszenie ukazało się w BZP 13149 - 2012 W DNIU 13.01.2012 r.

Opublikowany: 2012-01-11 09:03:07
Wygasł: 2012-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie kompleksowych usług pralniczych (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2012) Ogłoszenie ukazało się w BZP 10081 - 2012 W DNIU 11.01.2012 r.

Opublikowany: 2012-02-14 08:54:19
Wygasł: 2012-03-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przesył i dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.ZOZ/ZP/14/09/2011

Opublikowany: 2012-01-09 13:13:26
Wygasł: 2012-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

nr sprawy: ZOZ 8-112/108/2012

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

Anestezjologia i Intensywna Terapia

Opublikowany: 2012-01-02 07:46:05
Wygasł: 2012-01-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg o wartości poniżej 14 000 euro na zakup i dostawę aparatu do krioterapii do ZOZ w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/24/12/2011)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 5-2012 W DNIU 02.01.2012 r.

Opublikowany: 2011-12-22 10:35:07
Wygasł: 2011-12-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/24/12/2011 – zakup i dostawa aparatu do krioterapii do ZOZ w Pińczowie.

Opublikowany: 2011-12-22 10:12:25
Wygasł: 2011-12-30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg o wartości powyżej 193 000 euro na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/16/10/2011)

Opublikowany: 2011-12-20 11:15:06
Wygasł: 2011-12-30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg o wartości poniżej 193 000 euro na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PIŃCZOWIE. ZOZ/ZP/20/11/2011.

Opublikowany: 2011-12-19 14:02:05
Wygasł: 2011-12-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów nr sprawy: ZOZ 8-112/103/2011 Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Chirurgia

Opublikowany: 2011-12-19 08:59:46
Wygasł: 2011-12-30

MODYFIKACJA SIWZ dot. przetargu o wartości poniżej 14 000 euro na zakup i dostawę aparatu do krioterapii do ZOZ w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/24/12/2011)

Opublikowany: 2011-12-16 12:52:01
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/24/12/2011- zakup i dostawa aparatu do krioterapii do ZOZ w Pińczowie.

Opublikowany: 2011-12-15 12:38:10
Wygasł: 2011-12-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów (numer sprawy ZOZ/ZP/24/12/2011) Ogłasza przetarg o wartości poniżej 14 000 euro na zakup i dostawę aparatu do krioterapii do ZOZ w Pińczowie

Opublikowany: 2011-12-14 13:39:24
Wygasł: 2011-12-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawę kolposkopu i 2 pulsoksymetrów do ZOZ w Pińczowie.Sprawa: ZOZ/ZP/23/12/2011

Opublikowany: 2011-12-09 12:38:30
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/23/12/2011- zakup i dostawa kolposkopu i 2 pulsoksymetrów do ZOZ w Pińczowie.


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   - następna >>>