Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-02-17 08:40:14
Wygasł: 2012-02-29

Modyfikacja SIWZ (zał. nr 3 wzór umowy) Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/4/02/2012- zakup i dostawa nici chirurgicznych.

Opublikowany: 2012-02-17 07:58:53
Wygasł: 2012-02-29

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/4/02/2012- zakup i dostawa nici chirurgicznych. Modyfikacja SIWZ.

Opublikowany: 2012-02-16 10:52:34
Wygasł: 2012-02-29

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/4/02/2012- zakup i dostawa nici chirurgicznych.

Opublikowany: 2012-02-15 14:53:04
Wygasł: 2012-03-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie kompleksowych usług pralniczych Sprawa: ZOZ/ZP/1/01/2012

Opublikowany: 2012-02-15 14:07:37
Wygasł: 2012-02-29

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na: Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.

Opublikowany: 2012-02-14 08:45:59
Wygasł: 2012-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy nici chirurgicznych (numer sprawy ZOZ/ZP/4/02/2012)

Opublikowany: 2012-02-03 12:15:06
Wygasł: 2012-02-29

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/3/01/2012 – zakup i dostawy antybiotyków

Opublikowany: 2012-02-03 10:41:13
Wygasł: 2012-02-29

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/2/01/2012 – zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych.

Opublikowany: 2012-02-01 15:51:14
Wygasł: 2012-03-09

Starosta Pińczowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pińczowie, obr.13, oznaczonej nr 493/4 o pow. 0,0021 ha, Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dzierążni, gm. Działoszyce, oznaczonej nr 597/1 o pow. 0,3366 ha

Opublikowany: 2012-01-31 07:54:24
Wygasł: 2012-02-29

Zapytania i odpowiedzi. Modyfikacja załącznika nr 3 do SIWZ (projekt umowy). Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/3/01/2012- ZAKUP I DOSTAWY ANTYBIOTYKÓW

Opublikowany: 2012-01-30 10:35:31
Wygasł: 2012-02-29

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów nr sprawy: ZOZ 8-112/2/2012 Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziału szpitalnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Okulistyczny Jednego Dnia

Opublikowany: 2012-01-26 11:38:29
Wygasł: 2012-02-29

Pińczów dn. 26.01.2012 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy antybiotyków (numer sprawy ZOZ/ZP/3/01/2012) Ogłoszenie ukazało się w BZP 22725-2012 W DNIU 26.01.2012 r.

Opublikowany: 2012-01-26 10:52:45
Wygasł: 2012-02-29

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych (numer sprawy ZOZ/ZP/2/01/2012) Ogłoszenie ukazało się w BZP 22641-2012 W DNIU 26.01.2012 r.

Opublikowany: 2012-01-23 13:57:26
Wygasł: 2012-02-23

Wykonanie stanu wykończeniowego hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie.

Opublikowany: 2012-01-19 12:40:24
Wygasł: 2012-02-15

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na świadczenie kompleksowych usług pralniczych Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/1/01/2012 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na świadczenie kompleksowych usług pralniczych.

Opublikowany: 2012-01-13 09:34:16
Wygasł: 2012-01-31

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie kompleksowych usług pralniczych (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2012) Ogłoszenie ukazało się w BZP 13149 - 2012 W DNIU 13.01.2012 r.

Opublikowany: 2012-01-11 09:03:07
Wygasł: 2012-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie kompleksowych usług pralniczych (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2012) Ogłoszenie ukazało się w BZP 10081 - 2012 W DNIU 11.01.2012 r.

Opublikowany: 2012-02-14 08:54:19
Wygasł: 2012-03-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przesył i dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.ZOZ/ZP/14/09/2011

Opublikowany: 2012-01-09 13:13:26
Wygasł: 2012-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

nr sprawy: ZOZ 8-112/108/2012

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

Anestezjologia i Intensywna Terapia

Opublikowany: 2012-01-02 07:46:05
Wygasł: 2012-01-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg o wartości poniżej 14 000 euro na zakup i dostawę aparatu do krioterapii do ZOZ w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/24/12/2011)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 5-2012 W DNIU 02.01.2012 r.


znalezionych: 1017 na 51 stronach
<<< poprzednia -   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   - następna >>>