Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-03-02 07:26:10
Wygasł: 2012-03-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/5/02/2012- zakup i dostawa nici chirurgicznych.

Opublikowany: 2012-03-01 07:45:56
Wygasł: 2012-03-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/5/02/2012- zakup i dostawa nici chirurgicznych.

Opublikowany: 2012-02-28 07:37:46
Wygasł: 2012-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy nici chirurgicznych (numer sprawy ZOZ/ZP/5/02/2012)

Opublikowany: 2012-02-23 15:02:36
Wygasł: 2012-03-01

SPRZEDAŻ DREWNA WRAZ Z WYKONANIEM WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW

Opublikowany: 2012-02-22 11:58:47
Wygasł: 2012-03-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy antybiotyków ZOZ/ZP/3/01/2012

Opublikowany: 2012-02-22 10:17:23
Wygasł: 2012-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Unieważnia przetarg o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy nici chirurgicznych. ZOZ/ZP/4/02/2012

Opublikowany: 2012-02-20 09:50:14
Wygasł: 2012-03-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych ZOZ/ZP/2/01/2012

Opublikowany: 2012-02-17 11:28:25
Wygasł: 2012-03-07

Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Wesoła 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na Wykonanie Instalacji solarnej dla potrzeb cwu. Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

Opublikowany: 2012-02-17 09:41:39
Wygasł: 2012-02-29

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/4/02/2012- zakup i dostawa nici chirurgicznych.

Opublikowany: 2012-02-17 09:15:08
Wygasł: 2012-02-29

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/4/02/2012- zakup i dostawa nici chirurgicznych.

Opublikowany: 2012-02-17 08:56:23
Wygasł: 2012-02-29

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/4/02/2012- zakup i dostawa nici chirurgicznych.

Opublikowany: 2012-02-17 08:40:14
Wygasł: 2012-02-29

Modyfikacja SIWZ (zał. nr 3 wzór umowy) Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/4/02/2012- zakup i dostawa nici chirurgicznych.

Opublikowany: 2012-02-17 07:58:53
Wygasł: 2012-02-29

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/4/02/2012- zakup i dostawa nici chirurgicznych. Modyfikacja SIWZ.

Opublikowany: 2012-02-16 10:52:34
Wygasł: 2012-02-29

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/4/02/2012- zakup i dostawa nici chirurgicznych.

Opublikowany: 2012-02-15 14:53:04
Wygasł: 2012-03-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie kompleksowych usług pralniczych Sprawa: ZOZ/ZP/1/01/2012

Opublikowany: 2012-02-15 14:07:37
Wygasł: 2012-02-29

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na: Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.

Opublikowany: 2012-02-14 08:45:59
Wygasł: 2012-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy nici chirurgicznych (numer sprawy ZOZ/ZP/4/02/2012)

Opublikowany: 2012-02-03 12:15:06
Wygasł: 2012-02-29

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/3/01/2012 – zakup i dostawy antybiotyków

Opublikowany: 2012-02-03 10:41:13
Wygasł: 2012-02-29

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/2/01/2012 – zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych.

Opublikowany: 2012-02-01 15:51:14
Wygasł: 2012-03-09

Starosta Pińczowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pińczowie, obr.13, oznaczonej nr 493/4 o pow. 0,0021 ha, Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dzierążni, gm. Działoszyce, oznaczonej nr 597/1 o pow. 0,3366 ha


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   - następna >>>