Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-01-09 13:13:26
Wygasł: 2012-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

nr sprawy: ZOZ 8-112/108/2012

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

Anestezjologia i Intensywna Terapia

Opublikowany: 2012-01-02 07:46:05
Wygasł: 2012-01-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg o wartości poniżej 14 000 euro na zakup i dostawę aparatu do krioterapii do ZOZ w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/24/12/2011)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 5-2012 W DNIU 02.01.2012 r.

Opublikowany: 2011-12-22 10:35:07
Wygasł: 2011-12-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/24/12/2011 – zakup i dostawa aparatu do krioterapii do ZOZ w Pińczowie.

Opublikowany: 2011-12-22 10:12:25
Wygasł: 2011-12-30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg o wartości powyżej 193 000 euro na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/16/10/2011)

Opublikowany: 2011-12-20 11:15:06
Wygasł: 2011-12-30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg o wartości poniżej 193 000 euro na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PIŃCZOWIE. ZOZ/ZP/20/11/2011.

Opublikowany: 2011-12-19 14:02:05
Wygasł: 2011-12-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów nr sprawy: ZOZ 8-112/103/2011 Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Chirurgia

Opublikowany: 2011-12-19 08:59:46
Wygasł: 2011-12-30

MODYFIKACJA SIWZ dot. przetargu o wartości poniżej 14 000 euro na zakup i dostawę aparatu do krioterapii do ZOZ w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/24/12/2011)

Opublikowany: 2011-12-16 12:52:01
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/24/12/2011- zakup i dostawa aparatu do krioterapii do ZOZ w Pińczowie.

Opublikowany: 2011-12-15 12:38:10
Wygasł: 2011-12-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów (numer sprawy ZOZ/ZP/24/12/2011) Ogłasza przetarg o wartości poniżej 14 000 euro na zakup i dostawę aparatu do krioterapii do ZOZ w Pińczowie

Opublikowany: 2011-12-14 13:39:24
Wygasł: 2011-12-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawę kolposkopu i 2 pulsoksymetrów do ZOZ w Pińczowie.Sprawa: ZOZ/ZP/23/12/2011

Opublikowany: 2011-12-09 12:38:30
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/23/12/2011- zakup i dostawa kolposkopu i 2 pulsoksymetrów do ZOZ w Pińczowie.

Opublikowany: 2011-12-08 12:41:21
Wygasł: 2011-12-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Unieważnia przetarg o wartości poniżej 14 000 euro na zakup i dostawę aparatu KTG do ZOZ w Pińczowie nr sprawy: ZOZ/ZP/22/11/2011.

Opublikowany: 2011-12-08 07:25:10
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/23/12/2011- zakup i dostawa kolposkopu i 2 pulsoksymetrów do ZOZ w Pińczowie

Opublikowany: 2011-12-07 08:03:21
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/23/12/2011- zakup i dostawa kolposkopu i 2 pulsoksymetrów do ZOZ w Pińczowie.

Opublikowany: 2011-12-06 09:03:23
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi Modyfikacja SIWZ. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/23/12/2011- zakup i dostawa kolposkopu i 2 pulsoksymetrów do ZOZ w Pińczowie

Opublikowany: 2011-12-05 10:08:03
Wygasł: 2012-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg o wartości poniżej 14 000 euro na zakup i dostawę kolposkopu i 2 pulsoksymetrów do ZOZ w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/23/12/2011)

Opublikowany: 2011-12-05 09:11:15
Wygasł: 2011-12-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów nr sprawy: ZOZ 8-112/97/2011 Przedłużenie terminu składania ofert ( modyfikacja SWKO) dotyczy konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2011-12-02 12:18:16
Wygasł: 2011-12-30

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/22/11/2011- zakup i dostawa aparatu KTG do ZOZ w Pińczowie.

Opublikowany: 2011-12-01 11:23:10
Wygasł: 2011-12-30

Ogłaszenie o udzieleniu zamówienia przetarg o wartości powyżej 14 000 euro na zakup i dostawę 3 sztuk pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej i 2 kardiomonitorów z pulsoksymetrem, kapnografem i inwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi

Opublikowany: 2011-11-29 14:10:52
Wygasł: 2011-12-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla ZOZ Szpital w Pińczowie Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/20/11/2011 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla ZOZ Szpital w Pińczowie.


znalezionych: 999 na 50 stronach
<<< poprzednia -   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   - następna >>>