Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-09-03 08:22:05
Wygasł: 2012-09-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZOZ/ZP/10/08/2012 na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2012-08-27 11:25:05
Wygasł: 2012-09-30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZOZ/ZP/7/07/2012

Opublikowany: 2012-08-23 11:18:42
Wygasł: 2012-09-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/9/08/2012 – zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych.

Opublikowany: 2012-08-21 09:43:11
Wygasł: 2012-09-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/8/08/2012 – zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-08-20 09:28:10
Wygasł: 2012-09-30

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/10/08/2012- Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Modyfikacja SIWZ.

Opublikowany: 2012-08-20 07:23:36
Wygasł: 2012-09-30

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/8/08/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-08-16 14:25:47
Wygasł: 2012-09-30

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/8/08/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-08-16 13:54:52
Wygasł: 2012-09-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych (numer sprawy ZOZ/ZP/10/08/2012)

Opublikowany: 2012-08-14 13:52:36
Wygasł: 2012-09-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych (numer sprawy ZOZ/ZP/9/08/2012)

Opublikowany: 2012-08-13 14:16:47
Wygasł: 2012-08-29

Zapytanie ofertowe Starosty Pińczowskiego z dnia 10.08.2012 r. w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pińczowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Opublikowany: 2012-08-13 12:38:57
Wygasł: 2012-09-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/8/08/2012)

Opublikowany: 2012-08-06 10:23:29
Wygasł: 2012-08-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/7/07/2012 – zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-07-17 13:50:35
Wygasł: 2012-08-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/7/07/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-07-17 11:34:38
Wygasł: 2012-08-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/7/07/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-07-17 11:31:05
Wygasł: 2012-08-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/7/07/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-07-17 11:27:27
Wygasł: 2012-08-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/7/07/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-07-17 11:22:57
Wygasł: 2012-08-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/7/07/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-07-17 11:18:07
Wygasł: 2012-08-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/7/07/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-07-17 11:13:00
Wygasł: 2012-08-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/7/07/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-07-17 11:09:50
Wygasł: 2012-08-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/7/07/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.


znalezionych: 1061 na 54 stronach
<<< poprzednia -   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   - następna >>>