Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-07-17 11:01:41
Wygasł: 2012-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/7/07/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-07-13 09:13:40
Wygasł: 2012-08-31

MODYFIKACJA SIWZ DOT. ZAŁĄCZNIKA NR 2 PAKIET NR 4 Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/7/07/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-07-12 13:46:42
Wygasł: 2012-08-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/7/07/2012)

Opublikowany: 2012-07-12 11:12:28
Wygasł: 2012-07-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na koszt udzielenia kredytu długoterminowego

Opublikowany: 2012-07-11 14:09:36
Wygasł: 2012-08-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. ZOZ/ZP/6/06/2012

Opublikowany: 2012-07-05 15:56:16
Wygasł: 2012-07-16

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ

Opublikowany: 2012-06-28 10:42:40
Wygasł: 2012-07-31

Sprostowanie zawiadomienia o wyniku postępowania na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku z dnia 18.06.2012 r. ZOZ/ZP/6/06/2012. Dotyczy Pakietu nr 1.

Opublikowany: 2012-06-19 09:19:10
Wygasł: 2012-07-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

nr sprawy: ZOZ 8-112/29/2012

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

Anestezjologia i Intensywna Terapia

Opublikowany: 2012-06-18 12:44:33
Wygasł: 2012-07-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. ZOZ/ZP/6/06/2012

Opublikowany: 2012-06-15 11:04:18
Wygasł: 2012-07-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/06/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Korekta odpowiedzi na pytania z dnia 12.06.2012 r. Odpowiedzi, które podlegają korekcie zostały opublikowane dnia 14.06.2012 r.

Opublikowany: 2012-06-15 07:49:42
Wygasł: 2012-07-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/06/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-06-14 14:02:46
Wygasł: 2012-07-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/06/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-06-14 13:47:02
Wygasł: 2012-07-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/06/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-06-14 13:36:36
Wygasł: 2012-07-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/06/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-06-14 13:13:50
Wygasł: 2012-07-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/06/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-06-14 11:37:53
Wygasł: 2012-07-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/06/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-06-14 10:54:18
Wygasł: 2012-07-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/06/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-06-14 09:53:21
Wygasł: 2012-07-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/06/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-06-12 14:00:14
Wygasł: 2012-07-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/06/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2012-06-12 13:30:13
Wygasł: 2012-07-31

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/06/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.


znalezionych: 999 na 50 stronach
<<< poprzednia -   14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   - następna >>>