Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-10-23 10:53:43
Wygasł: 2012-11-30

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/10/2012- zakup i dostawa materiałów opatrunkowych.

Opublikowany: 2012-10-23 10:53:41
Wygasł: 2012-11-30

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/10/2012- zakup i dostawa materiałów opatrunkowych.

Opublikowany: 2012-10-23 10:53:36
Wygasł: 2012-11-30

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/10/2012- zakup i dostawa materiałów opatrunkowych.

Opublikowany: 2012-10-23 10:53:33
Wygasł: 2012-11-30

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/10/2012- zakup i dostawa materiałów opatrunkowych.

Opublikowany: 2012-10-23 07:19:01
Wygasł: 2012-11-30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ZOZ/ZP/15/10/2012

Opublikowany: 2012-10-17 13:22:45
Wygasł: 2012-11-30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy środków czystości. ZOZ/ZP/13/09/2012

Opublikowany: 2012-10-17 09:19:14
Wygasł: 2012-11-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów opatrunkowych (numer sprawy ZOZ/ZP/16/10/2012)

Opublikowany: 2012-10-16 10:05:09
Wygasł: 2012-10-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ZOZ/ZP/15/10/2012

Opublikowany: 2012-10-15 13:09:36
Wygasł: 2012-10-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy środków czystości. ZOZ/ZP/14/10/2012

Opublikowany: 2012-10-11 09:48:11
Wygasł: 2012-10-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/10/2012- zakup i dostawa środków czystości.

Opublikowany: 2012-10-10 09:01:00
Wygasł: 2012-10-31

Zapytania i odpowiedzi. Modyfikacja SIWZ. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/10/2012- zakup i dostawa środków czystości.

Opublikowany: 2012-10-08 09:39:36
Wygasł: 2012-10-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych (numer sprawy ZOZ/ZP/15/10/2012)

Opublikowany: 2012-10-05 08:42:34
Wygasł: 2012-10-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków czystości. (numer sprawy ZOZ/ZP/14/10/2012)

Opublikowany: 2012-10-02 11:21:27
Wygasł: 2012-10-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy środków czystości. ZOZ/ZP/13/09/2012

Opublikowany: 2012-10-02 08:12:50
Wygasł: 2012-10-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. ZOZ/ZP/12/09/2012

Opublikowany: 2012-10-01 14:38:47
Wygasł: 2012-10-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Oddział Ginekologiczno-położniczy. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 14 000 euro.

Opublikowany: 2012-09-18 09:54:30
Wygasł: 2012-10-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. ZOZ/ZP/12/09/2012

Opublikowany: 2012-09-17 10:32:16
Wygasł: 2012-10-01

Pińczów: Zakup i dostawa opału do Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Pińczowie – sezon grzewczy 2012/13. Numer ogłoszenia: 350064-2012.; data zamieszczenia17.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Opublikowany: 2012-09-14 10:02:54
Wygasł: 2012-09-30

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/13/09/2012- zakup i dostawa środków czystości.

Opublikowany: 2012-09-13 12:39:21
Wygasł: 2012-09-30

zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/12/09/2012- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.


znalezionych: 1010 na 51 stronach
<<< poprzednia -   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   - następna >>>