Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-03-15 11:30:01
Wygasł: 2013-04-30

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na ,,Wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie tymczasowego budynku do przechowywania zwłok o powierzchni użytkowej 37,40 m2 zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 219 obręb nr 13 i wyposażeniem z przeznaczeniem na świadczenie niezbędnych dla działalności ZOZ w Pińczowie usług o charakterze pomocniczym (odbiór zwłok osób zmarłych w Szpitalu, ich przechowanie w chłodni, przygotowanie i wydanie osobom uprawnionym do ich odbioru)

Nr sprawy: ZOZ/ZP/7/03/2013

Opublikowany: 2013-03-01 09:18:58
Wygasł: 2013-03-01

Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów i opiekunów Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie w ramach realizowanych projektów unijnych.

Opublikowany: 2013-03-04 08:06:40
Wygasł: 2013-03-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy nici chirurgicznych ZOZ/ZP/6/02/2013

Opublikowany: 2013-02-25 14:57:00
Wygasł: 2013-04-30

ZARZĄD POWIATU PIŃCZOWSKIEGO OGŁASZA I USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POŁOŻONEJ W MIEŚCIE PIŃCZÓW, OBR.05 WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE

Opublikowany: 2013-02-25 09:40:11
Wygasł: 2013-03-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/02/2013- zakup i dostawy nici chirurgicznych

Opublikowany: 2013-02-22 11:54:45
Wygasł: 2013-03-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/02/2013- zakup i dostawy nici chirurgicznych

Opublikowany: 2013-02-22 11:54:40
Wygasł: 2013-03-31

Zapytania i odpowiedzi. Modyfikacja odpowiedzi przesłanej do wykonawcy dnia 22.02.2013 r. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/02/2013- zakup i dostawy nici chirurgicznych.

Opublikowany: 2013-02-22 08:38:08
Wygasł: 2013-03-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/02/2013- zakup i dostawy nici chirurgicznych

Opublikowany: 2013-02-22 08:38:02
Wygasł: 2013-03-31

zapytania i odpowiedzi Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/6/02/2013- zakup i dostawy nici chirurgicznych

Opublikowany: 2013-02-20 11:57:47
Wygasł: 2013-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy nici chirurgicznych (numer sprawy ZOZ/ZP/6/02/2013)

Opublikowany: 2013-02-20 08:48:29
Wygasł: 2013-03-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na dzierżawę monitora do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca. ZOZ/ZP/5/02/2013

Opublikowany: 2013-02-14 13:14:06
Wygasł: 2013-03-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy antybiotyków do apteki szpitalnej. ZOZ/ZP/4/02/2013

Opublikowany: 2013-02-14 13:14:58
Wygasł: 2013-03-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej. ZOZ/ZP/3/02/2013

Opublikowany: 2013-02-14 08:42:32
Wygasł: 2013-02-28

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/5/02/2013 - dzierżawa monitora do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca

Opublikowany: 2013-02-14 08:35:56
Wygasł: 2013-02-28

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/5/02/2013 - dzierżawa monitora do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca

Opublikowany: 2013-02-11 09:03:58
Wygasł: 2013-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę monitora do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (numer sprawy ZOZ/ZP/5/02/2013)

Opublikowany: 2013-02-11 10:23:11
Wygasł: 2013-02-28

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/4/02/2013- zakup i dostawa antybiotyków do apteki szpitalnej.

Opublikowany: 2013-02-06 08:33:21
Wygasł: 2013-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy antybiotyków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/4/02/2013)

Opublikowany: 2013-02-06 08:06:46
Wygasł: 2013-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/3/02/2013)

Opublikowany: 2013-02-01 15:02:12
Wygasł: 2013-02-14

Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego.


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - następna >>>