Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-07-22 13:35:03
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-22 13:28:46
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-22 13:22:17
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-22 13:18:15
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-18 12:54:53
Wygasł: 2013-08-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/14/07/2013)

Opublikowany: 2013-07-16 12:53:20
Wygasł: 2013-08-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę powierzchni pod montaż i eksploatację w salach chorych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) do odpłatnego odbioru programów telewizji. Sprawa nr: ZOZ/ZP/12/06/2013

Opublikowany: 2013-07-15 12:24:58
Wygasł: 2013-08-31

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii. ZOZ/ZP/13/07/2013

Opublikowany: 2013-07-12 10:28:26
Wygasł: 2013-08-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów nr sprawy: ZOZ-K/50/2013 Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Oddział Ginekologiczno-położniczy. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 14 000 euro.

Opublikowany: 2013-07-04 11:18:19
Wygasł: 2013-07-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/12/06/2013 - przetarg pisemnym nieograniczonym na System Telewizji Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2013-06-19 11:54:43
Wygasł: 2013-07-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/12/06/2013 - przetarg pisemnym nieograniczonym na System Telewizji Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2013-06-07 12:12:38
Wygasł: 2013-06-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy materiałów biurowych Sprawa: ZOZ/ZP/11/05/2013

Opublikowany: 2013-06-06 10:02:39
Wygasł: 2013-07-31

ZOZ/ZP/12/06/2013 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM prowadzonym w trybie art. 701-705 Kodeksu Cywilnego na dzierżawę powierzchni pod montaż i eksploatację w salach chorych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na System Telewizji Szpitalnej do odpłatnego odbioru programów telewizji.

Opublikowany: 2013-05-22 14:48:43
Wygasł: 2013-06-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/11/05/2013)

Opublikowany: 2013-05-21 07:58:32
Wygasł: 2013-06-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Sprawa: ZOZ/ZP/10/05/2013.

Opublikowany: 2013-05-07 10:16:39
Wygasł: 2013-06-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/10/05/2013)

Opublikowany: 2013-04-24 08:31:45
Wygasł: 2013-05-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na ,,Wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie tymczasowego budynku do przechowywania zwłok o powierzchni użytkowej 37,40 m2 zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 219 obręb nr 13 i wyposażeniem z przeznaczeniem na świadczenie niezbędnych dla działalności ZOZ w Pińczowie usług o charakterze pomocniczym (odbiór zwłok osób zmarłych w Szpitalu, ich przechowanie w chłodni, przygotowanie i wydanie osobom uprawnionym do ich odbioru)”. nr sprawy: ZOZ/ZP/7/03/2013

Opublikowany: 2013-04-18 12:14:01
Wygasł: 2013-05-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej. ZOZ/ZP/9/04/2013

Opublikowany: 2013-04-11 07:22:02
Wygasł: 2013-05-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na NA USŁUGĘ PN: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków rodzin pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ZNAK SPRAWY ZOZ/ZP/8/03/2013

Opublikowany: 2013-04-10 13:09:23
Wygasł: 2013-05-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/9/04/2013)

Opublikowany: 2013-03-27 13:41:40
Wygasł: 2013-04-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Usługę grupowego ubezpieczenie na życie pracowników i członków rodzin pracowników”. Znak: ZOZ/ZP/8/03/2013


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   - następna >>>