Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-09-05 12:58:54
Wygasł: 2013-11-05

ZARZĄD POWIATU PIŃCZOWSKIEGO OGŁASZA II USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POŁOŻONEJ W MIEŚCIE PIŃCZÓW, OBR.05 WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE oznaczonej nr 139/4 o powierzchni 0,3155 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pińczowie, prowadzi księgę KI1P/00032166/5. Przedmiotem przetargu jest: - działka gruntu- nr ewid. 139/4 o pow. 0,3155 ha, - budynek o funkcji hotelowo-konferencyjnej (były internat LO) o pow. użytkowej 2475,36 m2, - budynek garażu o pow. 41,60 m2, - ogrodzenie długości 201 mb, - wyposażenie pomieszczeń budynku. Stan prawny nieruchomości uregulowany- własność Powiat Pińczowski- KI1P/00032166/5.

Opublikowany: 2013-09-05 10:59:39
Wygasł: 2013-09-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (Unieważnienie postępowania) zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZOZ/ZP/15/08/2013

Opublikowany: 2013-09-03 14:28:04
Wygasł: 2013-09-30

zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-09-03 14:22:02
Wygasł: 2013-09-30

zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-09-03 14:18:27
Wygasł: 2013-09-30

zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-09-03 13:58:33
Wygasł: 2013-09-30

zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-09-03 13:58:28
Wygasł: 2013-09-30

zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-09-03 13:58:23
Wygasł: 2013-09-30

zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-09-03 11:16:35
Wygasł: 2013-09-30

zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-09-03 11:16:30
Wygasł: 2013-09-30

zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-08-28 09:50:36
Wygasł: 2013-09-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/15/08/2013)

Opublikowany: 2013-08-27 10:20:07
Wygasł: 2013-09-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów nr sprawy: ZOZ-K/57/2013 Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Oddział Wewnętrzny

Opublikowany: 2013-08-05 12:49:45
Wygasł: 2013-09-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii dla ZOZ w Pińczowie

Opublikowany: 2013-08-05 11:52:55
Wygasł: 2013-09-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. ZOZ/ZP/14/07/2013

Opublikowany: 2013-07-26 10:59:13
Wygasł: 2013-08-31

WYJAŚNIENIA Dotyczy konkursu ofert: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/13/07/2013 Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2013-07-24 13:37:43
Wygasł: 2013-08-31

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Konkursu. Dotyczy konkursu ofert: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/13/07/2013 - konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2013-07-24 13:36:13
Wygasł: 2013-08-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-23 10:29:10
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-22 14:23:08
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-22 13:49:26
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - następna >>>