Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-07-26 10:59:13
Wygasł: 2013-08-31

WYJAŚNIENIA Dotyczy konkursu ofert: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/13/07/2013 Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2013-07-24 13:37:43
Wygasł: 2013-08-31

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Konkursu. Dotyczy konkursu ofert: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/13/07/2013 - konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2013-07-24 13:36:13
Wygasł: 2013-08-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-23 10:29:10
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-22 14:23:08
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-22 13:49:26
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-22 13:35:03
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-22 13:28:46
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-22 13:22:17
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-22 13:18:15
Wygasł: 2013-08-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-07-18 12:54:53
Wygasł: 2013-08-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/14/07/2013)

Opublikowany: 2013-07-16 12:53:20
Wygasł: 2013-08-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę powierzchni pod montaż i eksploatację w salach chorych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) do odpłatnego odbioru programów telewizji. Sprawa nr: ZOZ/ZP/12/06/2013

Opublikowany: 2013-07-15 12:24:58
Wygasł: 2013-08-31

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii. ZOZ/ZP/13/07/2013

Opublikowany: 2013-07-12 10:28:26
Wygasł: 2013-08-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów nr sprawy: ZOZ-K/50/2013 Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Oddział Ginekologiczno-położniczy. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 14 000 euro.

Opublikowany: 2013-07-04 11:18:19
Wygasł: 2013-07-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/12/06/2013 - przetarg pisemnym nieograniczonym na System Telewizji Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2013-06-19 11:54:43
Wygasł: 2013-07-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/12/06/2013 - przetarg pisemnym nieograniczonym na System Telewizji Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2013-06-07 12:12:38
Wygasł: 2013-06-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy materiałów biurowych Sprawa: ZOZ/ZP/11/05/2013

Opublikowany: 2013-06-06 10:02:39
Wygasł: 2013-07-31

ZOZ/ZP/12/06/2013 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM prowadzonym w trybie art. 701-705 Kodeksu Cywilnego na dzierżawę powierzchni pod montaż i eksploatację w salach chorych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na System Telewizji Szpitalnej do odpłatnego odbioru programów telewizji.

Opublikowany: 2013-05-22 14:48:43
Wygasł: 2013-06-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/11/05/2013)

Opublikowany: 2013-05-21 07:58:32
Wygasł: 2013-06-30

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Sprawa: ZOZ/ZP/10/05/2013.


znalezionych: 994 na 50 stronach
<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>