Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-10-25 14:47:29
Wygasł: 2013-11-18

WYPOSAŻENIE SPORTOWE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE

Opublikowany: 2013-10-18 09:17:16
Wygasł: 2013-11-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. ZOZ/ZP/21/10/2013

Opublikowany: 2013-10-17 12:42:55
Wygasł: 2013-11-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/20/10/2013)

Opublikowany: 2013-10-17 10:03:43
Wygasł: 2013-11-30

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. ZOZ/ZP/19/10/2013

Opublikowany: 2013-10-16 12:54:59
Wygasł: 2013-10-29

Dostawa i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej, pracowni przedsiębiorczości i Szkolnego Ośrodka Kariery dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w ramach projektu „Dobry zawód – pewna przyszłość” nr WND-POKL.09.02.00-26-046/13 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowany: 2013-10-14 10:10:43
Wygasł: 2013-10-22

Dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów 9-cio osobowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS i SOSW w Pińczowie

Opublikowany: 2013-10-10 12:58:12
Wygasł: 2013-11-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Opublikowany: 2013-10-04 09:54:16
Wygasł: 2013-10-23

Wykonanie usługi - opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z wykonaniem badania termowizyjnego budynku hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie.

Opublikowany: 2013-10-03 12:47:38
Wygasł: 2013-10-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. ZOZ/ZP/16/09/2013

Opublikowany: 2013-10-01 09:29:54
Wygasł: 2013-10-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych. ZOZ/ZP/17/09/2013

Opublikowany: 2013-09-24 13:47:18
Wygasł: 2013-10-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/09/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-09-24 09:59:07
Wygasł: 2013-10-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/09/2013- zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Opublikowany: 2013-09-24 09:54:36
Wygasł: 2013-10-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/09/2013- zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Opublikowany: 2013-09-24 09:50:37
Wygasł: 2013-10-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/09/2013- zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Opublikowany: 2013-09-24 09:46:08
Wygasł: 2013-10-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/09/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-09-24 09:41:52
Wygasł: 2013-10-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/09/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-09-20 08:54:34
Wygasł: 2013-10-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/09/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-09-20 08:51:14
Wygasł: 2013-10-31

zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/09/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2013-09-19 09:46:59
Wygasł: 2013-10-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych (numer sprawy ZOZ/ZP/17/09/2013)

Opublikowany: 2013-09-19 09:13:31
Wygasł: 2013-10-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/16/09/2013


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>