Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-09-19 20:34:56
Wygasł: 2018-10-02

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Opublikowany: 2018-09-03 09:37:44
Wygasł: 2018-09-30

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłasza o przetargu na Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla ZOZ w Pińczowie. ZOZ/ZP/7/09/2018.

Opublikowany: 2018-08-30 09:19:51
Wygasł: 2018-09-30

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłasza o zamówieniu na usługa odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych nr sprawy: ZOZ/ZP/6/08/2018.

Opublikowany: 2018-08-27 11:56:31
Wygasł: 2018-09-30

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 ze zm.). Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, Tel./fax. 041 357-30-31 ; 041 357-24-91, Internet: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr sprawy: ZOZ/KO/2/08/2018 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. nr sprawy: ZOZ/KO/2/08/2018

Opublikowany: 2018-08-20 10:08:02
Wygasł: 2018-09-30

Zapytanie ofertowe Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) określonego w art. 4 pkt. 8 tej ustawy. Nr sprawy: ZOZ/ZO/12/08/2018.

Opublikowany: 2018-08-13 08:24:31
Wygasł: 2018-08-31

Zapytanie ofertowe na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pińczowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Opublikowany: 2018-07-10 13:43:28
Wygasł: 2018-07-18

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dwóch tablic informacyjnych dla projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.1. -Rozwój e-społeczeństwa”, Oś VII „Sprawne usługi publiczne” wraz z montażem tablicy przy budynkach Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5 i Złota 7 w Pińczowie.

Opublikowany: 2018-07-06 14:51:07
Wygasł: 2018-07-13

Odbiór złomu stalowego/żeliwnego w szacowanej ilości 40 ton.

Opublikowany: 2018-07-04 19:52:10
Wygasł: 2018-08-13

ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Opublikowany: 2018-06-26 15:09:15
Wygasł: 2018-07-05

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa części halowej zespołu warsztatowego w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie”

Opublikowany: 2018-06-14 09:19:37
Wygasł: 2018-07-31

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie. Nr sprawy: ZOZ/ZO/11/06/2018

Opublikowany: 2018-06-11 09:43:58
Wygasł: 2018-08-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego oddziałów/poradni/pracowni/ZOL szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. nr sprawy: ZOZ/KO/1/06/2018 Pińczów

Opublikowany: 2018-06-07 14:36:06
Wygasł: 2018-06-07

Powiat Pińczowski: Przebudowa części halowej zespołu warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie - ul. Spółdzielcza 6, na terenie nieruchomości użytkowanej przez Zespół Szkół Zawodowych, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2/5 i 2/7; obręb 08

Opublikowany: 2018-05-30 14:06:16
Wygasł: 2018-06-30

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę leków przeciwzakrzepowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.ZOZ/ZO/9/05/2018

Opublikowany: 2018-05-23 16:22:19
Wygasł: 2018-06-07

Przebudowa części halowej zespołu warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie - ul. Spółdzielcza 6, na terenie nieruchomości użytkowanej przez Zespół Szkół Zawodowych, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2/5 i 2/7; obręb 08.

Opublikowany: 2018-04-26 08:40:49
Wygasł: 2018-05-31

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę leków przeciwzakrzepowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2017.1579 ze zm.). ZOZ/ZO/8/04/2018

Opublikowany: 2018-04-16 08:33:12
Wygasł: 2018-05-31

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT remontowych budowlanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22.Nr sprawy: ZOZ/ZO/7/04/2018.

Opublikowany: 2018-04-12 08:34:20
Wygasł: 2018-04-20

Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę urządzeń sportowych – bieżni okólnej i skoczni w dal dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, przy ul. Nowy Świat 2.

Opublikowany: 2018-04-10 12:09:58
Wygasł: 2018-04-20

Wykonanie usługi pełnienia nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych

Opublikowany: 2018-04-09 14:43:47
Wygasł: 2018-04-16

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu - ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej


znalezionych: 1199 na 60 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>