Archiwum przetargów

Opublikowany: 2014-02-20 11:11:34
Wygasł: 2014-03-31

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań patomorfologicznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Opublikowany: 2014-02-18 14:02:00
Wygasł: 2014-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z NOWĄ CENTRALĄ TELEFONICZNĄ ORAZ INNYMI URZĄDZENIAMI ZAPEWNIAJĄCYMI WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ USŁUG NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY Z OPCJĄ WYKUPU CENTRALI PO ZAKOŃCZENIU UMOWY ZA 1,00 zł. (numer sprawy ZOZ/P/2/02/2014)

Opublikowany: 2014-02-05 08:29:48
Wygasł: 2014-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę dwóch kardiomonitorów stacjonarno-przenośnych o masie nie większej niż 3.0 kg, dwóch kardiomonitorów stacjonarno-przenośnych o masie nie większej niż 3.7 kg i dwóch infuzyjnych pomp strzykawkowych o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (numer sprawy ZOZ/ZP/1/02/2014)

Opublikowany: 2014-01-16 10:30:17
Wygasł: 2014-02-28

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów nr sprawy: ZOZ/KO/3/01/2014 Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Oddział Wewnętrzny, Zakład Opiekuńczo Leczniczy.

Opublikowany: 2014-01-14 12:04:07
Wygasł: 2014-02-28

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.nr sprawy: ZOZ/KO/2/01/2014

Opublikowany: 2014-01-14 11:54:32
Wygasł: 2014-02-28

OGŁOSZENIE, nr sprawy: ZOZ/KO/1/01/2014 Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na – świadczenie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego.

Opublikowany: 2014-01-10 08:55:12
Wygasł: 2014-02-28

Dyrektor ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu sanitarnego. Nr sprawy: ZOZ/P/1/01/2014

Opublikowany: 2013-12-19 13:04:42
Wygasł: 2014-01-08

WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Opublikowany: 2013-12-19 12:08:07
Wygasł: 2013-12-24

„Wyposażenie sportowe hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie - dostawa i montaż wyposażenia meblowego Sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych, holu” - WYNIKI

Opublikowany: 2013-12-19 07:44:28
Wygasł: 2014-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej. (numer sprawy ZOZ/ZP/28/12/2013)

Opublikowany: 2013-12-16 19:46:16
Wygasł: 2013-12-23

Dostawa 11590 litrów oleju napędowego sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego -Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie

Opublikowany: 2013-12-13 10:50:32
Wygasł: 2014-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" (numer sprawy ZOZ/ZP/27/12/2013)

Opublikowany: 2013-11-29 10:56:31
Wygasł: 2013-12-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/26/11/2013)

Opublikowany: 2013-11-28 13:59:10
Wygasł: 2013-12-10

WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONANO- UŻYTKOWEGO ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

Opublikowany: 2013-11-28 12:18:19
Wygasł: 2013-12-10

WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE

Opublikowany: 2013-11-26 20:14:39
Wygasł: 2013-12-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów opatrunkowych, (numer sprawy ZOZ/ZP/25/11/2013).

Opublikowany: 2013-11-19 10:08:01
Wygasł: 2013-12-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków czystości (numer sprawy ZOZ/ZP/24/11/2013)

Opublikowany: 2013-11-08 14:39:51
Wygasł: 2013-11-18

Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego

Opublikowany: 2013-11-07 14:10:37
Wygasł: 2013-12-31

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PIŃCZOWIE NA OKRES OD 2013-12-10 DO 2016-12-09. ZOZ/ZP/23/11/2013.

Opublikowany: 2013-10-30 09:09:10
Wygasł: 2013-11-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków czystości. (numer sprawy ZOZ/ZP/22/10/2013)


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>