Archiwum przetargów

Opublikowany: 2014-12-09 11:55:33
Wygasł: 2015-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/18/12/2014)

Opublikowany: 2014-12-09 11:26:04
Wygasł: 2015-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów opatrunkowych (numer sprawy ZOZ/ZP/17/12/2014)

Opublikowany: 2014-12-08 13:20:12
Wygasł: 2015-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków czystości (numer sprawy ZOZ/ZP/16/12/2014)

Opublikowany: 2014-11-07 11:24:48
Wygasł: 2014-12-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków czystości (numer sprawy ZOZ/ZP/15/11/2014)

Opublikowany: 2014-11-07 07:32:20
Wygasł: 2014-12-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów/zakładów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nr sprawy: ZOZ/KO/7/11/2014

Opublikowany: 2014-10-21 13:55:20
Wygasł: 2014-11-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych (numer sprawy ZOZ/ZP/14/10/2014)

Opublikowany: 2014-10-15 11:53:37
Wygasł: 2014-11-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. ZOZ/KO/6/10/2014

Opublikowany: 2014-10-09 10:42:33
Wygasł: 2014-10-16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na umieszczenie informacji prasowej (lokalnie)

Opublikowany: 2014-10-09 09:51:46
Wygasł: 2014-10-16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, na umieszczenie informacji prasowej

Opublikowany: 2014-10-06 09:37:05
Wygasł: 2014-10-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych (numer sprawy ZOZ/ZP/13/10/2014)

Opublikowany: 2014-10-02 09:18:04
Wygasł: 2014-10-08

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”

Opublikowany: 2014-10-02 07:47:14
Wygasł: 2014-10-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/12/10/2014)

Opublikowany: 2014-09-23 12:01:55
Wygasł: 2014-10-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. (numer sprawy ZOZ/ZP/11/09/2014).

Opublikowany: 2014-09-11 08:40:38
Wygasł: 2014-10-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/10/09/2014)

Opublikowany: 2014-08-12 15:15:14
Wygasł: 2014-08-25

Przebudowy węzłów szatniowych przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2014-08-08 13:04:40
Wygasł: 2014-09-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/9/08/2014)

Opublikowany: 2014-07-29 13:12:46
Wygasł: 2014-08-12

Przebudowa węzłów szatniowych przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2014-07-29 13:12:42
Wygasł: 2014-09-30

Dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 ,,Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Osi 2 ,,Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, usprawniających obsługę pacjenta w ZOZ w Pińczowie” w ramach projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie" (numer sprawy ZOZ/ZP/8/07/2014)

Opublikowany: 2014-07-22 12:47:54
Wygasł: 2014-08-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie , ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 357 30 39 faks 41 357 24 91. USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,- ZŁOTYCH Numer ogłoszenia: 159115 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014 r. numer sprawy: ZOZ/ZP/7/07/2014

Opublikowany: 2014-05-21 09:05:31
Wygasł: 2014-06-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/6/05/2014)


znalezionych: 1061 na 54 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>