Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow

Numer ID: 938

Data publikacji:
2016-09-02 11:56:28

Przedmiot: Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164) określonego w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.

Treść przetargu:
Pińczów, dnia 02.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164) określonego w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych. Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych:

Wykaz rodzaju odpadów:

180102* (kod odpadu), 1 900 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),

180103* (kod odpadu), 40 000 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),

180106* (kod odpadu), 100 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),

180109 (kod odpadu), 20 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),

180101 (kod odpadu), 25 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce);

180104 (kod odpadu), 5 000 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),

Co daje razem: 47 045 kg.

Dyrektor Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

zapytanie ofertowe i zalaczniki
(6odpady medyczne.zip - 27.89 KB) Data publikacji: 2016-09-02 11:57:01 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(pyt i odp.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2016-09-05 09:59:05 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego
(zawiadomienie o wyniku zap ofert na odpady medyczne.doc - 17.408 KB) Data publikacji: 2016-09-12 10:53:44 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 483
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-09-02 11:56:28
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-09-02 12:00:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu