Wersja do druku

Zamawiający:

LO

Adres:


Kontakt:
tel. , fax.
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 908

Data publikacji:
2015-10-16 07:51:25

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia na sklepik - bufet szkolny.

Treść przetargu:

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia na sklepik – bufet szkolny.

1. Wynajmujący

Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie ul. Nowy Świat 2

2. Szkoła oferuje - pomieszczenie o powierzchni 9m2 z dostępem do wody bieżącej,
- pomieszczenie wyposażone jest w instalacje elektryczna i CO,
- możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych,
- opłaty za wywóz śmieci, media i podatek od nieruchomości wliczone są w cenę czynszu
- w grudniu pomniejszenie czynszu o 30 %, w okresie ferii zimowych o 50%, w maju i czerwcu o 40 %.
- za okres wakacji najemca zwolniony jest z czynszu,

3. Obowiązki oferenta :
- opłata ustalonego w umowie czynszu,
- wyposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt,
- utrzymywanie czystości na terenie sklepiku,
- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż i sanitarno – epidemiologicznych,
- naprawa na własny koszt pomieszczenia najmu,

4. Opis sposobu przygotowania oferty - oferty należy składać na formularzu ofertowym
– formularz można pobrać w sekretariacie szkoły ul. Nowy Świat 2, 28-400 Pińczów
- oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na prowadzenie sklepiku” w sekretariacie szkoły lub przesłać na w/w adres

5. Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2015r. o godzinie 15:00.

6. Szczegółowe informacje dotyczące najmu można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach od 9:00 - 14:00.

7. Oferty zostaną otwarte w dniu 03.11.2015r. o godz.11:00 . Otwarcie jest jawne.

8. Ogłoszenie wyników zostanie umieszczone w dniu otwarcia ofert na stronie internetowej

www.lo.pinczow.com


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 682
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2015-10-16 07:51:25
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2015-10-16 07:51:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu