Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 900

Data publikacji:
2015-05-05 10:19:45

Przedmiot: ZARZĄD POWIATU PIŃCZOWSKIEGO
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Pińczowie przy Placu Wolności 6/2

Treść przetargu:
ZARZĄD POWIATU PIŃCZOWSKIEGO Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Pińczowie przy Placu Wolności 6/2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 379 o pow. 0,0592 ha KW KI1P/00006919/8 przedmiotem przetargu jest: - Udział w działce gruntu – nr ew. 379 o pow. 0,0592 ha - Lokal Mieszkalny położony w Pińczowie przy Placu Wolności 6/2 Stan prawny uregulowany – własność Powiat Pińczowski Cena wywoławcza: 66 330,00 zł Wadium: 6 600,00 zł Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie STAROSTWA przy ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego w Pińczowie ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, na rachunku Bank Spółdzielczy w Pińczowie nr 17 8509 0002 2001 0000 0185 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2015 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg II” W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz Starostwa Powiatowego w Pińczowie. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca. Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie tel. (041)3577291 geodezja_pinczow@poczta.onet.pl


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 919
Wprowadził do systemu: Michał Oleksy, data: 2015-05-05 10:19:45
Opublikował: Michał Oleksy, data publikacji: 2015-05-05 10:20:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu