Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 823

Data publikacji:
2013-09-24 09:52:55

Przedmiot: zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/09/2013- zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 24.09.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/09/2013- zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 23.09.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 23.09.2013 r.

Pytanie dot. pakietu 2 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie dwutlenku chloru spełniający wymogi zamawiającego o następującym spektrum działania: B/MRSA, P.aeruginosa, E.coli, E.hirae/ F/C.albicans i A.niger/, Tbc/ M.avium, M.terrae/ V/ Polio, Adeno/ oraz spory / Cl.difficile, B.subtilis/ w czasie do 15 min czyli 1 saszetka 7,5 g na 5 litrów wody.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie z pakietu nr 2 pozycja 10 i utworzenie odrębnego pakietu nr 2a.

Zgodnie z art. 7 ustawy PZP zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zamawiający w sposób jednoznaczny opisał preparat, którego nie jesteśmy dystrybutorem. W związku z powyższym nie pozwalają Wykonawcom przystąpić do postępowania w pakiecie nr 5 ogranicza ilość oferentów, a tym samym spowoduje szkodę finansową jednostki publicznoprawnej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści preparatu na bazie dwutlenku chloru spełniający wymogi zamawiającego o następującym spektrum działania: B/MRSA, P.aeruginosa, E.coli, E.hirae/ F/C.albicans i A.niger/, Tbc/ M.avium, M.terrae/ V/ Polio, Adeno/ oraz spory / Cl.difficile, B.subtilis/ w czasie do 15 min czyli 1 saszetka 7,5 g na 5 litrów wody.

Nie, Zamawiający nie wyłączy z pakietu nr 2 pozycji 10 i nie utworzy odrębnego pakietu nr 2a.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 714
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-09-24 09:52:55
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-09-24 09:54:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu