Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 820

Data publikacji:
2013-09-24 07:52:51

Przedmiot: zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/09/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 24.09.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/16/09/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 23.09.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 23.09.2013 r.

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 2 poz. 1, 2 Czy zamawiający dopuści produkt wyposażony wyłącznie w system mocowania w oparciu o przylepce? Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są w system mocowania oparty na systemie podwójnych przylepców. Tego rodzaju rozwiązanie technologiczne umożliwia wielokrotne mocowanie produktu. Dzięki zastosowanej technologii system mocowania wspomaga lepsze dopasowanie produktu do potrzeb pacjenta.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści produkt wyposażony wyłącznie w system mocowania w oparciu o przylepce.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 2 poz. 1, 2 Czy zamawiający dopuści produkty posiadające jeden ściągacz? Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w tylnej części wyrobu. Pragniemy podkreślić, iż zastosowania tego typu rozwiązania technologicznego nie wpływa na zachowanie szczelności oferowanego przez nas produktu. W naszej opinii, wyrób wyposażony w jeden ściągacz taliowy cechuje się taką samą jakością jak pozostałe produkty dostępne na naszym rynku. Brak ściągacza taliowego z przodu wynika także z innej konstrukcji anatomicznej produktu.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści produkty posiadające jeden ściągacz.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 2 poz. 1 Czy zamawiający dopuści w rozmiarze L produkt, który jest przeznaczony do osób o obwodzie w pasie od 92 cm do 144 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści w rozmiarze L produkt, który jest przeznaczony do osób o obwodzie w pasie od 92 cm do 144 cm.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu 2 poz. 4 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie produktu pakowanego a’400 ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści zaoferowanie produktu pakowanego a’400 ml.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu 2 poz. 4 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie produktu pakowanego a’400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych sztuk z 240 na 300?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści zaoferowanie produktu pakowanego a’400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych sztuk z 240 na 300.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu 2 poz. 9 Czy zamawiający dopuści produkt o wymiarach: 18x43?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści produktu o wymiarach: 18x43.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu 2 poz. 1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści do zaoferowania pieluchomajtki oddychające rozmiar L, chłonność nie mniejsza niż 2200 ml (spełniające ISO 11948-1), posiadające mocowanie w postaci przylepców wielokrotnego zapinania, super absorbent z neutralizacją zapachów, ściągacz taliowy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, zapobiegające wyciekom, systemem rozprowadzania wilgoci po całej powierzchni, nie zawierające lateksu. Obwód w pasie 92 – 144?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 nie dopuści do zaoferowania pieluchomajtki oddychające rozmiar L, chłonność nie mniejsza niż 2200 ml (spełniające ISO 11948-1), posiadające mocowanie w postaci przylepców wielokrotnego zapinania, super absorbent z neutralizacją zapachów, ściągacz taliowy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, zapobiegające wyciekom, systemem rozprowadzania wilgoci po całej powierzchni, nie zawierające lateksu. Obwód w pasie 92 – 144.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu 2 poz. 2 Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 dopuści do zaoferowania pieluchomajtki oddychające rozmiar M, chłonność nie mniejsza niż 2000 ml (spełniające ISO 11948-1), posiadające mocowanie w postaci przylepców wielokrotnego zapinania, super absorbent z neutralizacją zapachów, ściągacz taliowy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, zapobiegające wyciekom, systemem rozprowadzania wilgoci po całej powierzchni, nie zawierające lateksu. Obwód w pasie 73 – 122?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 nie dopuści do zaoferowania pieluchomajtki oddychające rozmiar M, chłonność nie mniejsza niż 2000 ml (spełniające ISO 11948-1), posiadające mocowanie w postaci przylepców wielokrotnego zapinania, super absorbent z neutralizacją zapachów, ściągacz taliowy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, zapobiegające wyciekom, systemem rozprowadzania wilgoci po całej powierzchni, nie zawierające lateksu. Obwód w pasie 73 – 122.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu 2 poz. 1, 2 Prosimy Zamawiającego aby wyłączył pozycje nr 1 i 2 w pakiecie 2 i stworzył z nich osobny pakiet, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli osiągnąć Zamawiającemu znacznie korzystniejszej ekonomicznie ceny za taki pakiet?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na stworzenie osobnego pakietu.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 721
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-09-24 07:52:51
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-09-24 09:41:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu