Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 815

Data publikacji:
2013-09-05 12:56:43

Przedmiot: ZARZĄD POWIATU PIŃCZOWSKIEGO
OGŁASZA II USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ
ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POŁOŻONEJ W MIEŚCIE PIŃCZÓW, OBR.05 WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE

oznaczonej nr 139/4 o powierzchni 0,3155 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju,
XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pińczowie, prowadzi księgę KI1P/00032166/5.
Przedmiotem przetargu jest:
- działka gruntu- nr ewid. 139/4 o pow. 0,3155 ha,
- budynek o funkcji hotelowo-konferencyjnej (były internat LO) o pow. użytkowej 2475,36 m2,
- budynek garażu o pow. 41,60 m2,
- ogrodzenie długości 201 mb,
- wyposażenie pomieszczeń budynku.
Stan prawny nieruchomości uregulowany- własność Powiat Pińczowski- KI1P/00032166/5.

Treść przetargu:
ZARZĄD POWIATU PIŃCZOWSKIEGO OGŁASZA II USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POŁOŻONEJ W MIEŚCIE PIŃCZÓW, OBR.05 WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE oznaczonej nr 139/4 o powierzchni 0,3155 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pińczowie, prowadzi księgę KI1P/00032166/5. Przedmiotem przetargu jest: - działka gruntu- nr ewid. 139/4 o pow. 0,3155 ha, - budynek o funkcji hotelowo-konferencyjnej (były internat LO) o pow. użytkowej 2475,36 m2, - budynek garażu o pow. 41,60 m2, - ogrodzenie długości 201 mb, - wyposażenie pomieszczeń budynku. Stan prawny nieruchomości uregulowany- własność Powiat Pińczowski- KI1P/00032166/5. Cena wywoławcza: 2 800 000 zł Wadium wniesione w pieniądzu : 140 000zł Przetarg odbędzie się dnia 8 listopada 2013 roku o godz. 11.00 w siedzibie STAROSTWA POWIATOWEGO, ul.Zacisze 5, 28-400 Pińczów. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacić z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Powiatu Pińczowskiego, ul.Zacisze 5, 28-400 Pińczów, na rachunku Banku Spółdzielczego w Pińczowie, nr 17 8509 0002 2001 0000 0185 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2013r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg Internat LO". W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz Powiatu Pińczowskiego. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze5. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego kupna-sprzedaży ponosi nabywca. Dodatkowych informacji udziela: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul.Złota 7, pokój 7, tel.(41) 3577291, e-mail: geodezja_pinczow@poczta.onet.pl


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 755
Wprowadził do systemu: Michał Oleksy, data: 2013-09-05 12:56:43
Opublikował: Michał Oleksy, data publikacji: 2013-09-05 12:58:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu