Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 814

Data publikacji:
2013-09-05 10:46:02

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (Unieważnienie postępowania)
zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZOZ/ZP/15/08/2013

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 5.09.2013 r.

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/15/08/2013 – zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (Unieważnienie postępowania) zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/15/08/2013 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Cena ustalona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia razem pakiety – 147 602,00 zł netto, 160 133,06 zł brutto.

Pakiet nr 1 – 35 350,00 zł netto, 38 355,00 zł brutto

Pakiet nr 2 – 102 107,00 zł netto, 110 821,46 zł brutto

Pakiet nr 3 – 10 145,00 zł netto, 10 956,60 zł brutto

Na przetarg wpłynęły oferty:

Pakiet nr 1:

Oferta nr 1 Skamex sp. Z o.o. S.K.A 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52 – 33 884,00 zł netto, 36 594,72 zł brutto

Oferta nr 2 AGFA sp. Z o.o. Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa – 33 929,75 zł netto, 36 832,69 zł brutto

Pakiet nr 2:

Oferta nr 1 TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego nr 20/26, 87-100 Toruń – 105 017,20 zł netto, 114 016,81 zł brutto

Pakiet nr 3:

Oferta nr 1 Informer Med sp. Z o.o. ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań – 16 609,70 zł netto, 17 938,48 zł brutto

Oferta nr 2 Farmedica sp. Z o.o. ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa – 16 965,58 zł netto, 18 322,83 zł brutto

Unieważnienie postępowania dotyczy wszystkich pakietów:

Pakiet 1 - unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,,Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego".

Zamawiający popełnił błąd przy szacowaniu ilości potrzebnego asortymentu i z tego powodu unieważnia niniejsze postepowanie.

Pakiet 2 i 3 - unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówien Publicznych ,,Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia".

Ceny ofert złożonych przez Wykonawców znacznie przekraczają ceny, które Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.

Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 724
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-09-05 10:46:02
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-09-05 10:59:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu