Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 813

Data publikacji:
2013-09-03 14:26:19

Przedmiot: zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 3.09.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 30.08.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 30.08.2013 r.

Pytanie: czy zamawiający dopuści błony rtg o przyciemnieniu min. 0,21; max 3,0 średnim gradiencie 2,8, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści błony rtg o przyciemnieniu min. 0,21; max 3,0 średnim gradiencie 2,8.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 610
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-09-03 14:26:19
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-09-03 14:28:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu