Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 810

Data publikacji:
2013-09-03 12:10:14

Przedmiot: zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 3.09.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 2.09.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 2.09.2013 r.

Pytanie: Dotyczy Zał. 2 Pakiet 3 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp.1-11) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp.1-11) oraz utworzenie odrębnego pakietu.

Pytanie: Dotyczy Zał. 2 Pakiet 3 2. Czy Zamawiający w Poz. 3 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 150mm x 100m po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w Poz. 3 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 150mm x 100m po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 619
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-09-03 12:10:14
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-09-03 13:58:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu