Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 802

Data publikacji:
2013-08-05 11:47:30

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. ZOZ/ZP/14/07/2013

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 5.08.2013 r.

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/14/07/2013 – zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/14/07/2013 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Cena ustalona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia razem pakiety – 526 884,00 zł netto, 567 994,72 zł brutto.

Pakiet nr 1 – 138 000 zł netto, 148 000 zł brutto.

Pakiet nr 2 – 118 000 zł netto, 128 000 zł brutto.

Pakiet nr 3 – 43 000 zł netto, 46 000 zł brutto.

Pakiet nr 4 – 64 000 zł netto, 69 000 zł brutto.

Pakiet nr 5 – 25 000 zł netto, 27 000 zł brutto.

Pakiet nr 6 – 138 884 zł netto, 149 994,72 zł brutto.

Na przetarg wpłynęły oferty:

Pakiet nr 1:

Oferta nr 1 Anmar Sp. z.o.o. Sp. K ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy – 136 488,25 zł netto, 147 508, 56 zł brutto

Oferta nr 2 Full – Med ul. Nowy Świat 25/9, 20-418 Lublin – 149 175,70 zł netto, 161 222,04 zł brutto

Pakiet nr 2:

Oferta nr 1 Anmar Sp. z.o.o. Sp. K ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy – 118 454,75 zł netto, 127 931,13 zł brutto

Oferta nr 2 Full – Med ul. Nowy Świat 25/9, 20-418 Lublin – 133 328,50 zł netto, 143 994,78 zł brutto

Pakiet nr 3:

Oferta nr 1 Armed ul. Kopernika 19a, 28-100 Busko-Zdrój – 43 139,40 zł netto, 46 590,55 zł brutto

Oferta nr 2 Anmar Sp. z.o.o. Sp. K ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy – 47 235,60 zł netto, 51 014,45 zł brutto

Pakiet nr 4:

Oferta nr 1 Anmar Sp. z.o.o. Sp. K ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy – 67 948,60 zł netto, 73 384,49 zł brutto

Pakiet nr 5:

Oferta nr 1 Armed ul. Kopernika 19a, 28-100 Busko-Zdrój – 31 195,98 zł netto, 34 595,57 zł brutto

Pakiet nr 6:

Oferta nr 1 Armed ul. Kopernika 19a, 28-100 Busko-Zdrój – 92 274,00 zł netto, 99 655,92 zł brutto

Wybrano ofertę:

Pakiet nr 1:

Oferta nr 1 Anmar Sp. z.o.o. Sp. K ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Pakiet nr 2:

Oferta nr 1 Anmar Sp. z.o.o. Sp. K ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podwyższa kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny niniejszej oferty.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Pakiet nr 3:

Oferta nr 1 Armed ul. Kopernika 19a, 28-100 Busko-Zdrój

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podwyższa kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny niniejszej oferty.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Pakiet nr 4:

Oferta nr 1 Anmar Sp. z.o.o. Sp. K ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podwyższa kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny niniejszej oferty.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Pakiet nr 5:

Oferta nr 1 Armed ul. Kopernika 19a, 28-100 Busko-Zdrój

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podwyższa kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny niniejszej oferty.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Pakiet nr 6:

Oferta nr 1 Armed ul. Kopernika 19a, 28-100 Busko-Zdrój

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 713
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-08-05 11:47:30
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-08-05 11:52:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu