Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 798

Data publikacji:
2013-07-23 10:26:08

Przedmiot: Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 23.07.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 22.07.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 22.07.2013 r.

Pytanie 1 – Pakiet nr 3 pozycja 35

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje nożyczek do przecinania pępowiny czy do przecinania zaciskacza, które występują w wersji wielorazowego użytku? Jeśli do pępowiny to prosimy o doprecyzowanie czy nożyczki mają być jednorazowego użytku sterylne czy też wielorazowego użytku niesterylne.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje nożyczek do przecinania zaciskacza sterylne w wersji wielorazowego użytku.

Pytanie 2 – Pakiet nr 3 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka do lewatywy j.u. z drenem z zaciskiem, zakończony twardą kanką z jednym otworem centralnym taki, jak Zamawiający obecnie używa?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania worka do lewatywy j.u. z drenem z zaciskiem, zakończony twardą kanką z jednym otworem centralnym.

Pytanie 3 – Pakiet nr 3 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kaczkę tradycyjną jednorazowego użytku z masy papierowej o pojemności 875ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści kaczkę tradycyjną jednorazowego użytku z masy papierowej o pojemności 875ml.

Pytanie 4 – Pakiet nr 5 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę czynną j.u. nożową dł. 70mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia tj. podanie parametrów elektrody (rodzaju, długości) oraz do jakiego aparatu (typ, model) ma być wymagana elektroda.

Odpowiedź:

Elektroda czynna z 2 przyciskami i kablem do diatermii FORCE EZ sterylna jednorazowa.

Pytanie 5 – Pakiet nr 5 pozycja 6

W związku z faktem, iż jeden komplet elektrod do Niccomo do jednego badania zawiera 4 pary elektrod nadawczo – odbiorczych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje 200 sztuk (tj. 50 kompletów), czy też 200 kompletów elektrod?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 50 kompletów.

Pytanie 6 – Pakiet nr 5 pozycja 20

Czy nie zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli standardową probówkostrzykawkę do gazometrii krwi na 2ml z Heparyną Li (bezwapniową) taką, jak Zamawiający obecnie używa? Zaznaczamy, że na rynku medycznym nie występuje probówkostrzykawka do gazometrii krwi na 1,2ml z Heparyną Li (bezwapniowa).

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli sterylną strzykawkę do gazometrii na 2 ml z heparyną Li (bezwapniową).

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Włudyga


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 748
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-23 10:26:08
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-23 10:29:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu