Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 795

Data publikacji:
2013-07-22 13:30:52

Przedmiot: Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 22.07.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 19.07.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 19.07.2013 r.

Pytanie nr 1 Dotyczy: Pakiet nr 4

Wnosimy o wydzielenie pozycji nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 z pakietu nr 4 i utworzenie pakietu nr 4A zawierającego w/w pozycje.

Uzasadnienie: Wydzielenie pozycji wg naszej propozycji stworzy pakiet z produktami do odsysania i zbiórki wydzielin od pacjenta, na który będą mogli złożyć oferty bezpośredni dystrybutorzy i producenci w/w systemów bez pośrednictwa hurtowni, co zapewni Zamawiającemu konkurencyjne ceny.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 2 Dotyczy: Pakiet nr 4 – pozycja 5 i 6

Czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki wielorazowego użytku były wyposażone w króćce przyłączeniowe (łączniki obrotowe schodkowane) do źródła próżni?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby pojemniki wielorazowego użytku były wyposażone w króćce przyłączeniowe (łączniki obrotowe schodkowane) do źródła próżni.

Pytanie nr 3 Dotyczy: Pakiet nr 4 – pozycja 7 i 8

Czy Zamawiający wymaga, aby wkłady workowe posiadały tylko jeden króciec przyłączeniowy w pokrywie oraz szeroki otwór do wsypywania proszku żelującego i/lub pobierania próbek wydzieliny?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby wkłady workowe posiadały tylko jeden króciec przyłączeniowy w pokrywie oraz szeroki otwór do wsypywania proszku żelującego i/lub pobierania próbek wydzieliny.

Pytanie nr 4 Dotyczy: Pakiet nr 4 – pozycja 7 i 8

Wnosimy o dopuszczenie drenów łączących o długości 200 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Pozycje 7 i 8 w Pakiecie nr 4, dotyczą:

poz. 7 Wkłady workowe o pojemności 1l jednorazowego użytku na wydzielinę: trwale dołączona pokrywa kompatybilna z pojemnikami z pozycji 55, pokrywa wyposażona w uchwyt do wyjmowania wkładu, uszczelnienie wkładu po włączeniu ssania, wyposażone w filtr przeciwbakteryjny, zastawka zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła próżnia, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu, zatyczka do zamykania przyłączy trwale dołączona do pokrywy.

Poz. 8 Wkłady workowe o pojemności 2l jednorazowego użytku na wydzielinę: trwale dołączona pokrywa kompatybilna z pojemnikami z pozycji 56, pokrywa wyposażona w uchwyt do wyjmowania wkładu, uszczelnienie wkładu po włączeniu ssania, wyposażone w filtr przeciwbakteryjny, zastawka zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła próżni, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu, zatyczka do zamykania przyłączy trwale dołączona do pokrywy.

Pytanie Wykonawcy jest bezcelowe w stosunku do tych pozycji.

Pytanie Wykonawcy jest celowe w stosunku do pozycji 13 Pakietu nr 4 i w związku z tym Zamawiający odpowiada następująco:

Tak, Zamawiający dopuszcza dreny łączące o długości 200 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ w stosunku do pozycji 13 Pakietu nr 4.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Włudyga


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 745
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-22 13:30:52
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-22 13:35:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu