Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 794

Data publikacji:
2013-07-22 13:26:12

Przedmiot: Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 22.07.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 22.07.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 22.07.2013 r.

Pytanie nr 1 Załącznik nr 2, pakiet nr 6, poz. 2 i 3

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 z pakietu nr 6 i utworzenie osobnego zadania dla tych rękawic.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 2 Załącznik nr 2, pakiet nr 6, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, z rolowanym mankietem, gładkie na całej powierzchni dłoni i palców. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10-0,11mm, dłoni 0,09mm, mankiecie 0,06-0,07mm, długość min. 240mm. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Op. a'100 sztuk. Rozmiar XS, S, M, L, XL.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic: rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, z rolowanym mankietem, gładkie na całej powierzchni dłoni i palców. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10-0,11mm, dłoni 0,09mm, mankiecie 0,06-0,07mm, długość min. 240mm. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Op. a'100 sztuk. Rozmiar XS, S, M, L, XL.

Pytanie nr 3 Załącznik nr 2, pakiet nr 6, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10-0,11 mm, dłoni 0,06-0,07 mm, mankiecie 0,05-0,06 mm. Rolowany mankiet, teksturowane na palcach, kolor niebieski, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii I. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'200 sztuk. Rozmiary S, M, L.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic: rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10-0,11 mm, dłoni 0,06-0,07 mm, mankiecie 0,05-0,06 mm. Rolowany mankiet, teksturowane na palcach, kolor niebieski, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii I. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'200 sztuk. Rozmiary S, M, L.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Włudyga


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 676
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-22 13:26:12
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-22 13:28:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu