Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 793

Data publikacji:
2013-07-22 13:19:22

Przedmiot: Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 22.07.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 19.07.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 19.07.2013 r.

Pytanie nr 1

Pytanie do pakietu nr 1 tj. sprzęt medyczny jednorazowego użytku specjalistka - Pakiet Nr 1 ZOZ/ZP/14/07/2013

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji od 49 do 54 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców a tym samym ograniczy koszt zakupu sprzętu medycznego. W przypadku wydzielenia czy Zamawiający ma na myśli odnośnie pozycji nr 49 układ oddechowy wraz z generatorem czy sam układ oddechowy bez generatora?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Pytanie do pakietu nr 3 tj. drobny sprzęt medyczny j.u. - Pakiet Nr 3 ZOZ/ZP/14/07/2013

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 6 tj. Okulary do fototerapii i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, jak również wyłącznemu dystrybutorowi ww. wyrobów medycznych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się na propozycję Wykonawcy.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Włudyga


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 646
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-22 13:19:22
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-22 13:22:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu