Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 792

Data publikacji:
2013-07-22 13:14:08

Przedmiot: Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 22.07.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 19.07.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 19.07.2013 r.

Pytanie nr 1 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 2 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników gładkie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści zatyczki do cewników gładkie.

Pytanie nr 3 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawki z żelem do cewnikowania o pojemności 6 ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści ampułkostrzykawki z żelem do cewnikowania o pojemności 6 ml.

Pytanie nr 4 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawki z żelem do cewnikowania o pojemności 11 ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści ampułkostrzykawki z żelem do cewnikowania o pojemności 11 ml.

Pytanie nr 5 Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kable o wymiarach 15 x 250?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści osłonę na kable o wymiarach 15 x 250.

Pytanie nr 6 Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 26, 28, 29,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycje do odrębnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 7 Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m2 zawierający: - prześcieradło o wymiarach 140 x 220 cm; - poszwa o wymiarach 140 x 200 cm; - poszewka o wymiarach 75 x 78 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m2 zawierający: - prześcieradło o wymiarach 140 x 220 cm; - poszwa o wymiarach 140 x 200 cm; - poszewka o wymiarach 75 x 78 cm.

Pytanie nr 8 Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycje do odrębnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się na propozycję Wykonawcy.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Włudyga


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 708
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-22 13:14:08
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-22 13:18:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu