Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 790

Data publikacji:
2013-07-16 12:14:09

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dzierżawę powierzchni pod montaż i eksploatację w salach chorych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) do odpłatnego odbioru programów telewizji.
Sprawa nr: ZOZ/ZP/12/06/2013

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 16.07.2013 r.

Organizator Przetargu:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Sprawa nr: ZOZ/ZP/12/06/2013

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dzierżawę powierzchni pod montaż i eksploatację w salach chorych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) do odpłatnego odbioru programów telewizji.

W przetargu mogły wziąć udział podmioty, które zaoferowały zryczałtowaną opłatę miesięczną za dzierżawę powierzchni pod zamontowany system STS, której podstawą będą uzyskiwane z eksploatacji „STS-u” przychody w wysokości: minimum 10,00 zł netto + należny podatek VAT za jeden zestaw do odbioru programów telewizyjnych.

Na przetarg wpłynęły oferty:

1. Orion TV Andrzej Ciuraj, Krzysztof Zakrzewski 70-340 Szczecin, al. Boh. Warszawy 34/35 – 12,50 zł netto, 15,38 zł brutto.

2. Hospital TV Hans Peter Paffenholz ul. J. Kilińskiego 3B/3, 59-700 Bolesławiec – 24,10 zł netto, 29,64 zł brutto.

3. Pol TV Multimedia S.A. 45-321 Opole ul. Pomorska 26 – 20,80 zł netto, 25,58 zł brutto.

Oferty odrzucone:

Oferta nr 2 Hospital TV Hans Peter Paffenholz ul. J. Kilińskiego 3B/3, 59-700 Bolesławiec.

Uzasadnienie:

Oferta została odrzucona ze względu na brak wymaganych dokumentów.

Wykonawca został wezwany na podstawie § 9 pkt 9 Regulaminu przetargu do złożenia wymaganych dokumentów, ale nie złożył ich w wyznaczonym terminie.

Wybrano ofertę:

Oferta nr 3 Pol TV Multimedia S.A. 45-321 Opole ul. Pomorska 26.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełniająca warunki Regulaminu przetargu, oferta z najkorzystniejszą ceną spośród ofert nie odrzuconych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 729
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-16 12:14:09
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-16 12:53:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu