Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 787

Data publikacji:
2013-07-04 10:45:21

Przedmiot: Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/12/06/2013 - przetarg pisemnym nieograniczonym na System Telewizji Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 4.07.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Modyfikacja Regulaminu przetargu na STS

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/12/06/2013 - przetarg pisemnym nieograniczonym na System Telewizji Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Organizator przetargu na podstawie § 9 ust. 7 regulaminu przetargu na STS odpowiada na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Uczestnika przetargu w dniu 3.07.2013 r. i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści regulaminu przetargu na STS.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 3.07.2013 r.

Pytanie:

Nasze odbiorniki są wyposażone w wejście USB aczkolwiek ze względu na możliwość ingerencji przez pacjenta w ustawienia odbiorników poprzez pamięci masowe USB (włożenie pendraiva z oprogramowaniem lub wirusem), może spowodować zawieszenie odbiornika lub uszkodzenie oprogramowania układowego. W nawiązaniu do powyższej treści proponujemy zapis w § 2 ust. 1 d w postaci: ,,odbiornik TV o przekątnej ekranu minimum 32 cale, z tunerem DVB-T Mpg4. W celu zastąpienia odtwarzacza DVD oraz USB, proponujemy rozszerzyć zapis umowy o: ,,Dzierżawca poprzez ,,STS” umożliwi wypożyczanie filmów poprzez usługę VOG”.

Odpowiedź:

Zmienia się brzmienie ust. 2 pkt d/ Ogłoszenia o przetargu. Aktualne brzmienie ,,odbiorniki TV o przekątnej ekranu minimum 32 cale, z tunerem DVB-T Mpg4”.

Zmienia się brzmienie ust. 3 pkt c/ Ogłoszenia o przetargu. Aktualne brzmienie ,,odbiorniki TV – z matrycą (LCD) o przekątnej minimum 32 cale, z tunerem DVB-T Mpg4”.

Zmienia się brzmienie § 2 ust. 1 d) Wzoru umowy. Aktualne brzmienie ,,odbiorniki TV o przekątnej ekranu minimum 32 cale, z tunerem DVB-T Mpg4”.

Organizator przetargu nie zgadza się na dodanie zapisu ,,Dzierżawca poprzez ,,STS” umożliwi wypożyczanie filmów poprzez usługę VOG”.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w przypadku uzasadnionym przez oferenta możliwości prolongaty terminu przeznaczonego na montaż i uruchomienie systemu gdzie obecnie przewidziane jest 30 dni.

Odpowiedź:

W przypadku gdy by zaistniała sytuacja przekroczenia przez Dzierżawcę terminu 30 dni na montaż systemu STS, na wniosek Dzierżawcy, Wydzierżawiający przedłuży okres na realizację przedmiotowych prac na czas potrzebny do ich zakończenia nie dłuższy jednak jak kolejne 30 dni.

Pytanie:

§ 5 ust. 6 wzoru umowy – prosimy o wykreślenie ,,...m. in. opłaca abonament radiowo-telewizyjny”. Ponieważ telewizje kablowe są zwolnione z obowiązku opłaty z tyt. abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Odpowiedź:

Organizator przetargu nie zgadza się na wykreślenie w/w zapisu. Z uwagi na możliwość w przyszłości zmian prawnych w tym zakresie Organizator przetargu pozostawia zapis w postaci nie zmienionej.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie § 8 ust 4 Wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zmienia się brzmienie § 8 ust 4 Wzoru umowy. Aktualny brzmienie ,,Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w formie pisemnej po 4 latach obowiązywania niniejszej umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca ”.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 667
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-04 10:45:21
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-04 11:18:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu