Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 782

Data publikacji:
2013-05-21 07:56:24

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Sprawa: ZOZ/ZP/10/05/2013.

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 21.05.2013 r.

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sprawa: ZOZ/ZP/10/05/2013 – usługa wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/10/05/2013 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Cena ustalona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia – 64 333,18 zł netto; 69 479,83 zł brutto.

Na przetarg wpłynęły oferty:

Oferta nr 1 Zakład Usług Wywozu Nieczystości ,,Porządek" Sp. c. W. Zacharz i A. Maszewski 28-400 Pińczów, ul. Królowej Jadwigi 3/10 – 60 000,00 zł netto; 64 800,00 zł brutto.

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. 28-400 Pińczów, ul. Słabska 13 – 63 888,89 zł netto; 69 000,00 zł brutto.

Odrzucone oferty:

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. 28-400 Pińczów, ul. Słabska 13

Uzasadnienie:

Oferta została odrzucona ze względu na brak wymaganych dokumentów.

Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do złożenia wymaganych dokumentów, ale nie złożył ich w wyznaczonym terminie.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wybrano ofertę:

Oferta nr 1 Zakład Usług Wywozu Nieczystości ,,Porządek" Sp. c. W. Zacharz i A. Maszewski 28-400 Pińczów, ul. Królowej Jadwigi 3/10.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 681
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-05-21 07:56:24
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-05-21 07:58:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu