Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 763

Data publikacji:
2013-02-14 13:00:22

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
na zakup i dostawy antybiotyków do apteki szpitalnej. ZOZ/ZP/4/02/2013

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 14.02.2013 r.

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/4/02/2013 – zakup i dostawy antybiotyków do apteki szpitalnej.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na zakup i dostawy antybiotyków do apteki szpitalnej.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/4/02/2013 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zakup i dostawy antybiotyków do apteki szpitalnej.

Cena ustalona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia – 67 746,00 zł netto, 73 584,50 zł brutto.

Na przetarg wpłynęły oferty:

Oferta nr 1 Farmacol S.A. Farmacol DS Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice – 67 730,00 zł netto, 73 148,40 zł brutto.

Oferta nr 2 Profarm PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 03-500 Stara Iwiczna – 68 509,00 zł netto, 73 989,72 zł brutto.

Oferta nr 3 Asclepios S.A. 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44 – 68 330,00 zł netto, 73 796,40 zł brutto.

Punktacja:

Oferta nr 1 Farmacol S.A. Farmacol DS Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice – 100 pkt

Oferta nr 2 Profarm PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 03-500 Stara Iwiczna – 98,86 pkt

Oferta nr 3 Asclepios S.A. 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44 – 99,12 pkt

Wybrano ofertę:

Oferta nr 1 Farmacol S.A. Farmacol DS Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 628
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-02-14 13:00:22
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-02-14 13:14:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu