Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 754

Data publikacji:
2013-02-01 09:39:19

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (unieważnienie postępowania) na zakup i dostawy antybiotyków do apteki szpitalnej. ZOZ/ZP/2/01/2013

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 1.02.2013 r.

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sprawa: ZOZ/ZP/2/01/2013 – zakup i dostawy antybiotyków do apteki szpitalnej.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na zakup i dostawy antybiotyków do apteki szpitalnej.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/2/01/2013 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zakup i dostawy antybiotyków do apteki szpitalnej.

Cena ustalona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia – 62 317,50 zł netto, 67 227,50 zł brutto.

Na przetarg wpłynęły oferty:

Oferta nr 1 Asclepios S.A. 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44 - 73 476,50 zł netto, 79 354,62 zł brutto.

Oferta nr 2 Farmacol S.A. Farmacol DS Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice - 73 580,50 zł netto, 79 466,94 zł brutto.

Unieważnienie postępowania.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 601
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-02-01 09:39:19
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-02-01 10:17:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu