Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 753

Data publikacji:
2013-02-01 09:30:58

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (unieważnienie postępowania)
na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej. ZOZ/ZP/1/01/2013

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 1.02.2013 r.

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/1/01/2013 – zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/1/01/2013 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej.

Cena ustalona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia – 140 785,00 zł netto; 151 989,20 zł brutto.

Na przetarg wpłynęły oferty:

Oferta nr 1 Sanofi-Aventis Sp. Z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa – 148 298,00 zł netto; 160 161,84 zł brutto.

Unieważnienie postępowania.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 579
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-02-01 09:30:58
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-02-01 10:17:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu