Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 41 3573039, fax. (41) 357 2491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 610

Data publikacji:
2012-01-31 07:50:06

Przedmiot: Zapytania i odpowiedzi.
Modyfikacja załącznika nr 3 do SIWZ (projekt umowy).
Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/3/01/2012- ZAKUP I DOSTAWY ANTYBIOTYKÓW

Treść przetargu:
Pińczów dn. 31.01.2012

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Modyfikacja załącznika nr 3 do SIWZ (projekt umowy).

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/3/01/2012- ZAKUP I DOSTAWY ANTYBIOTYKÓW

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 30.01.2012 – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 30.01.2012 r.

Pytanie:

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §7 ust.1 projektu umowy)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę.

Pytanie:

Dot. § 8 ust. 4 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, pozbawiającego wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

Odpowiedź:

§ 8 ust. 4 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie ,,W przypadku nie dokonania przez Zamawiającego zapłaty za 3 kolejne dostawy, Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw na kolejne zamówienia złożone przez Zamawiającego”.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 490
Wprowadził do systemu: Mariusz Piskulak, data: 2012-01-31 07:50:06
Opublikował: Mariusz Piskulak, data publikacji: 2012-01-31 07:54:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu