Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 609

Data publikacji:
2012-01-30 10:17:44

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
nr sprawy: ZOZ 8-112/2/2012
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziału szpitalnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:
Okulistyczny Jednego Dnia

Treść przetargu:
Pińczów, dnia 30.01.2012 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

nr sprawy: ZOZ 8-112/2/2012

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziału szpitalnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

Okulistyczny Jednego Dnia

Przedmiot:

Konkursu ofert obejmuje w szczególności: a)Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia,

Treść przetargu:

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

2. Okres obowiązywania umowy - Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

3. Bliższych informacji udziela Dyrektor ds. Lecznictwa ZOZ w Pińczowie Tel.(041) 3573039.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie ZOZ w Pińczowie w terminie do dnia 14.02.2012 r. – do godz. 10:00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2012 r. o godz. 10:15 w budynku Dyrekcji ZOZ w Pińczowie.

6. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia w siedzibie Dyrekcji ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów.

7. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

9. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 164 poz.1027 ze zm.). Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać w formie pisemnej w sekretariacie ZOZ w Pińczowie.

10. Oferta powinna zawierać dokumenty określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 11. Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy można zapoznać się w ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów oraz na stronie internetowej szpitalpinczow.pl w zakładce przetargi.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

SWKO i zalaczniki
(konkurs okulistyka.zip - 51.059 KB) Data publikacji: 2012-01-30 10:24:50 Redaktor: Mariusz Piskulak
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 519
Wprowadził do systemu: Mariusz Piskulak, data: 2012-01-30 10:17:44
Opublikował: Mariusz Piskulak, data publikacji: 2012-01-30 10:35:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu