Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 41 3573039, fax. (41) 357 2491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 604

Data publikacji:
2012-01-13 09:30:11

Przedmiot: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie kompleksowych usług pralniczych
(numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2012)
Ogłoszenie ukazało się w BZP 13149 - 2012 W DNIU 13.01.2012 r.

Treść przetargu:
Pińczów dn. 13.01.2012 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie kompleksowych usług pralniczych

(numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2012)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 13149 - 2012 W DNIU 13.01.2012 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

rozdział 1. (Opis przedmiotu zamówienia) punkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.01.2012 r.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest:

11. Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował pralnią spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2011 nr 31 poz. 158), posiadającą barierę higieniczną.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinno być (aktualny zapis):

11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 nr 213 poz. 1568) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej w załączniku nr 1 zatytułowanym Wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia szpitala w części XIV opisano wymagania dotyczące pralni szpitalnych.

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert. Terminem składania ofert pozostaje 19.01.2012 r. godz. 10:00.

Wszelkie zmiany zamieszczone są na stronie internetowej www.szpitalpinczow.pl

DYREKTOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 486
Wprowadził do systemu: Mariusz Piskulak, data: 2012-01-13 09:30:11
Opublikował: Mariusz Piskulak, data publikacji: 2012-01-13 09:34:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu