Wersja do druku

Zamawiający:

ZOZ Pińczów

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041 3573031, fax. 041 3572491
E-mail:zozpinczow@poczta.onet.pl
Strona www: www.zozpinczow.republika.pl

Numer ID: 143

Data publikacji:
2006-08-10 13:44:50

Przedmiot: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych CPV33141110-4
(numer sprawy ZOZ/ZP/05/08/06)

Treść przetargu:

Istotne Warunki Zamówienia można uzyskać w ZOZ Pińczów lub drogą elektroniczną ze strony : www.zozpinczow.republika.pl

 

Okres realizacji zamówienia – 1 rok.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy przedstawili ofertę zgodną z wymogami Ustawy i SIWZ.

 

Termin składania ofert – do dnia 18.08.2006r do godz. 1000 w ZOZ Pińczów  - sekretariat, z dopiskiem „Przetarg – zakup i dostawa materiałów opatrunkowych”

Otwarcie ofert  -  18.08.2006r o godz. 10 30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie oceny ofert:

 

a) cena  -   100%.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Bliższych informacji udziela:

mgr Mirosława Bajor – kierownik apteki

tel. /041/35730-31 wew. 455 w godz. 800 do 1300.

 

DYREKOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

mgr Roman Szczygieł


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1576
Wprowadził do systemu: Mariusz Piskulak, data: 2006-08-10 13:44:50
Opublikował: Mariusz Piskulak, data publikacji: 2006-08-10 13:50:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu