Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1219

Data publikacji:
2021-02-18 12:05:22

Przedmiot: ZOZ/P/1/02/2021. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. przetarg nieograniczony na: Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.

Treść przetargu:

ZOZ/P/1/02/2021 Pińczów, dnia 18.02.2021 r.


OgłoszenieDyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na:


Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy
i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy
z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.


1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Okres dzierżawy od dnia 01.03.2021 r. do 29.02.2024 r.

3. Zamawiający ustala minimalną cenę za dzierżawę całej powierzchni z zapleczem

na kwotę 672,00 zł netto plus VAT 23% miesięcznie.

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

5. Zamawiają wybierze ofertę z najwyższą ceną.

4. Przetarg ogłoszono na stronie www.szpitalpinczow.pl.

5. Warunki przetargu można pobrać ze str. jw. lub

e-mail: zoz5@o2.pl lub w sekretariacie Zamawiającego.

6. Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest P. Tomasz Szarawara tel. 041/357 30 31

Wew. 511 w godz. 8:00-14:00.

7. Formularz – OFERTA oraz projekt umowy stanowią załączniki nr 1 i 2 do Warunków przetargu.

8. Oferty na załączonym formularzu w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 25.02.2021 r. do godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego-sekretariat w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „ przetarg-dzierżawa-kiosk”.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2021 r. o godz. 08:15 w dziale technicznym Zamawiającego.Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(warunki przetragu kiosk szpital pinczow.zip - 16.06 KB) Data publikacji: 2021-02-18 12:07:00 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zwaiadomienie o wyyniku przetargu kiosk 2021.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2021-02-25 10:03:20 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 226
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2021-02-18 12:05:22
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2021-02-18 12:13:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu