Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1026

Data publikacji:
2018-08-20 09:55:20

Przedmiot: Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) określonego w art. 4 pkt. 8 tej ustawy. Nr sprawy: ZOZ/ZO/12/08/2018.

Treść przetargu:

Nr sprawy: ZOZ/ZO/12/08/2018 Pińczów, dnia 20.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) określonego w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych.

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych:

Wykaz rodzaju odpadów:

180102* (kod odpadu), 518 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),
180103*
(kod odpadu), 45359 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),
180106*
(kod odpadu), 246 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),

180109 (kod odpadu), 5 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),

180101 (kod odpadu), 20 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce);

180104 (kod odpadu), 2 852 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),

Co daje razem: 49 000 kg.

2. Zamawiający wymaga aby odbiór odpadów wraz z ich ważeniem z miejsca magazynowania ich w siedzibie Zamawiającego odbywał się:

- minimum trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałek. środę i piątek.

- wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania zamawiającemu sukcesywnie, odpowiedniej ilości żółtych, czerwonych i niebieskich worków foliowych 120 litrowych (gęstość folii – LDPE) na odbierane odpady zgodnie z z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm.). Worki czerwone z folii polietylenowej, nieprzezroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.
3.
W czasie obowiązywania umowy Wykonawca przejmuje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów, w tym Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, od momentu odbioru przedmiotowego odpadu do zakończenia procesu jego unieszkodliwiania.

4. Zamawiający określa termin płatności za zrealizowaną usługę na poziomie nie krótszym niż 30 dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury.
5.
Zamawiający może określić tylko średnią ilość czerwonych worków foliowych (kod 70 x 110 x 1) zużywanych dziennie – 45 szt., (szacując miesięczną ilość worków należy brać pod uwagę wszystkie dni w miesiącu),

żółtych worków foliowych (kod 70 x 110 x 1) zużywanych miesięcznie – 15 szt. i niebieskich worków foliowych (kod 70 x 110 x 1) zużywanych miesięcznie – 80 szt.

6. Zamawiający dopuszcza aby ważenie odpadów medycznych odbywało się przy użyciu wagi, w którą wyposażony jest pojazd przeznaczony do transportu odpadów medycznych,


Załączone pliki:


(zapytanie ofertowe i zalaczniki odpady medyczne.zip - 31.692 KB) Data publikacji: 2018-08-20 10:03:39 Redaktor: Grzegorz Mitka

(odpowiedzi do pytan.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2018-08-24 08:41:32 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o uniewaznieniu na odpady medyczne.doc - 15.36 KB) Data publikacji: 2018-08-28 09:30:31 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 196
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2018-08-20 09:55:20
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2018-08-20 10:08:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu