Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1007

Data publikacji:
2018-03-13 12:33:21

Przedmiot: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy. ZOZ/P/1/03/2018

Treść przetargu:

ZOZ/P/1/03/2018 Pińczów, dnia 13.03.2018 r.


OgłoszenieDyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na:


Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy
i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy
z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.


1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Okres dzierżawy od dnia 01.04.2018 r. do 31.12.2019 r.

3. Zamawiający ustala minimalną cenę za dzierżawę całej powierzchni z zapleczem

na kwotę 640,00 zł netto plus VAT 23% miesięcznie.

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

5. Zamawiają wybierze ofertę z najwyższą ceną.

4. Przetarg ogłoszono na stronie www.szpitalpinczow.pl zakładka ogłoszenia/bip.

5. Warunki przetargu można pobrać ze str. jw. lub

e-mail: zoz5@o2.pl lub w sekretariacie Zamawiającego.

6. Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest P. Stanisław Kozioł tel. 041/357 30 31

Wew. 511 w godz. 8:00-14:00.

7. Formularz – OFERTA oraz projekt umowy stanowią załączniki nr 1 i 2 do Warunków przetargu.

8. Oferty na załączonym formularzu w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 21.03.2018 r. do godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego-sekretariat w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „ przetarg-dzierżawa-kiosk”.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r. o godz. 08:15 w sekretariacie Zamawiającego.Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:


(warunki przetargu i zalaczniki.zip - 15.874 KB) Data publikacji: 2018-03-13 12:35:49 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zwaiadomienie o wyniku przetargu kiosk.doc - 19.456 KB) Data publikacji: 2018-03-21 08:22:03 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 279
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2018-03-13 12:33:21
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2018-03-13 12:57:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu