Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Żywienie pacjentów szpitala nr sprawy ZOZ/ZP/13/12/2017.

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 01.02.2018 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 ZOZ/ZP/13/12/2017 – świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" Ogłoszenie ukazało się w BZP 500023651-N-2018 data zamieszczenia: 01.02.2018 r. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Zamawiający zawarł umowę dnia 10.01.2018 r. z Catermed S.A. 31-201 Kraków, ul. Ks. Siemaszki 15A. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 426
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-12-20 08:44:02
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-12-20 08:51:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu