Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych ZOZ/ZP/11/12/2017.

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 19.01.2018 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 ZOZ/ZP/11/12/2017 – zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych Ogłoszenie ukazało się w BZP nr 500014618-N-2018 z dnia 19-01-2018 r. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Zamawiający zawarł umowę dnia 29.12.2017 r.: - w zakresie pakietu nr 1 z Konsorcjum firm: Citonet-Kraków sp. z o.o. ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków, TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, - w zakresie pakietu nr 2 z Konsorcjum firm: Citonet-Kraków sp. z o.o. ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków, TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 503
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-12-11 08:44:11
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-12-11 08:49:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu